Podpisano dokument w sprawie polityki energetycznej UE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

10 maja w Wilnie odbyło się spotkanie członków Central Europe Energy Partners (CEEP), podczas którego podpisano memorandum w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz integracji i liberalizacji wewnętrznego rynku energii UE. 
Tematem przewodnim spotkania było zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz współpraca i efektywność. W dokumencie uwzględniono zagadnienia integracji i liberalizacji wewnętrznego rynku energii UE oraz objęcie wsparciem działań skupiających się na wytwarzaniu energii. Ponadto poruszono temat infrastruktury przesyłowej i dystrybucji.

Podczas spotkania firma konsultingowa Roland Berger, na zlecenie przedstawiciela CEEP wykonała raport obrazujący wpływ cen energii na konkurencyjność europejskiego sektora energii. Z opracowania tego wynika, że na rozwój sektora energii w Europie Centralnej w głównej mierze wpływają niskie ceny energii oraz wykorzystywanie rodzimych surowców do jej produkcji. Dlatego też zaproponowana przez UE jednolita polityka energetyczna dla całego obszaru Wspólnoty może stanowić problem dla krajów Europy Centralnej. Wraz z wprowadzeniem polityki w życie nastąpi wzrost cen energii, a to spowolni rozwój państw tej części Europy.
Dlatego też, aby wypełnić postanowienia energetyczne do 2020 roku, kraję które weszły do Wspólnoty Europejskiej w latach 2004 i 2007 będą musiały zainwestować w produkcję, efektywność i przesył energii kwoty rzędu 400-460 mld euro.
Źródło: Rynek Energii Odnawialnej