Wczoraj, w Ratuszu Miejskim w Kole przedsiębiorstwo Geothermal Energy Resources, podpisało z władzami miasta Koło list intencyjny dotyczący projektu budowy elektrociepłowni geotermalnej o mocy do 15 MWt.

„Budowa pierwszej w Polsce elektrociepłowni geotermalnej, która umożliwi dostarczanie zielonej i odnawialnej energii, jest naszym kluczowym celem. Obecnie energia geotermalna jest jedynym pewnym, nieprzerwanym i nieszkodliwym dla środowiska źródłem energii, które nie produkuje żadnych toksycznych odpadów – ma zerową emisję CO2 do atmosfery. Dostęp do stałego i niskokosztowego odnawialnego źródła energii sprawi, że nie będzie konieczne wprowadzanie drogich inwestycji w ramach remontów starych urządzeń ciepłowniczych.
 
Podpisanie listu intencyjnego na budowę elektrociepłowni geotermalnej jest ważnym krokiem w całej inwestycji. Jestem bardzo zadowolony, że będziemy mogli zrealizować tak nowatorski projekt w Kole. Elektrociepłownia dostarczająca odnawialnych źródeł energii niesie przede wszystkim ogromne korzyści dla budżetu lokalnego, dzięki ograniczeniu konieczności kosztownych inwestycji w niskoemisyjne technologie, a ponadto uniezależnia od wzrostu cen surowców energetycznych. Elektrociepłownia geotermalna umożliwi także stabilizację cen ciepła w Kole oraz zwiększenie efektywności cieplnej – spośród OZE Geo posiada najwyższe wskaźniki wykorzystania czasu pracy i mocy ~70-90% w skali roku” – dodaje Piotr Długosz, prezes zarządu Geothermal Energy.
W wyniku realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie nowych ekologicznych źródeł ciepła i ograniczenie wydatków lokalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego na modernizację istniejących źródeł energii oraz zakup certyfikatów do prawa emisji CO2, co jest nierozerwalnie związane z ograniczeniem wydatków wzrostu cen taryfowych za ciepło dla odbiorców.
 
Ponadto projekt będzie miał wpływ na zwiększenie atrakcyjności miasta Koło dla mieszkańców, turystów i inwestorów oraz zapewni możliwości stworzenia nowych miejsc pracy dzięki dodatkowemu wykorzystaniu wody geotermalnej do celów rekreacji, balneologii czy w szklarnictwie. W rezultacie inwestycji miasto otrzyma nowe ekologiczne źródło ciepła, które zapewni ok. 220 tys. GJ rocznie, co pokryje ok. 90% rocznego zapotrzebowania miasta na ciepło grzewcze i ciepłą wodę. Jednoczesne uruchomienie nowej ciepłowni da miastu wymierne korzyści i oszczędności: zużycie ciepła, emisji CO2, NOX i inne.