Farma słoneczna o mocy 30 MW

Lafarge, jeden z czołowych producentów cementu, kruszyw i betonu, obecny w Polsce od 1995 r., poinformował, że na terenie byłej cementowni w Wierzbicy w województwie mazowieckim powstanie farma fotowoltaiczna. Instalacja o mocy 30 MW powstanie na powierzchni 48 ha. Teren został wydzierżawiony na 30 lat przez Qair Polska, który będzie odpowiedzialny także za montaż instalacji. Energia wyprodukowana w instalacji pokryje zapotrzebowanie producenta w 10 proc. Energia elektryczna będzie dostarczana do zakładów Lafarge na mocy kontraktu CPPA (ang. Corporate Power Purchase Agreement), czyli długoterminowej umowy na zakup energii ze źródła OZE. Gwarancje pochodzenia “zielonej” energii przekaże producentowi spółka Qair Polska. Planowane uruchomienie farmy przewidziano w ciągu 2-4 lat.

Producenci cementu redukują emisje CO2

Lafarge, tak jak inni producenci cementu i materiałów budowalnych, chce zwiększyć w swojej działalności zużycie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem akurat tego producenta jest konsumowanie w 2025 r. energii elektrycznej pochodzącej w 100 proc. z OZE. Lafarge chce uczestniczyć aktywnie w budowaniu nowych instalacji odnawialnych źródeł. Producent cementu stawia na farmy słoneczne, wiatrowe oraz produkcję energii z odzysku.

Do 2030 r. cała grupa w skali globalnej chce zredukować emisję o 20 proc. w porównaniu z 2018 r. W Polsce ambicją Lafarge jest osiągnięcie 55 proc. poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 r. Prowadzona jest modernizacja Cementowni Małogoszcz, gdzie planowane jest obniżenie emisji CO2 o 20 proc.

Według Global Cement na całym świecie funkcjonuje ponad 1000 producentów cementu, którzy posiadają ponad 2300 zintegrowanych cementowni i ponad 600 stacji mielących. Firmy te produkują łącznie  ponad 4 mld ton cementu zużywanego w ciągu roku. Znaczna część produkcji dotyczy betonu,,który jest drugim najczęściej używanym produktem na świecie po wodzie pitnej. W przeliczeniu na jedną osobę na świecie przypada trzy tonu betonu.

Sektor cementowy w UE poczynił postępy w redukcji emisji w ciągu ostatnich trzech dekad, ale przed tym przemysłem wysokoemisyjnym jest jeszcze długa droga. Sektor cementu jest w tym kontekście jedną z najbardziej problematycznych branż pod względem skutecznego przejścia w stronę neutralności klimatycznej. Nie istnieją żadne alternatywne technologie produkcji betonu i cementu, które łączą dojrzałość technologiczną i ekonomiczną oraz konkurencyjność kosztową, zapewniając jednocześnie jakość podobną do tradycyjnego cementu. Większość krajów wdrożyła alternatywne środki w celu ograniczenia pierwotne zapotrzebowanie na tradycyjny cement, jednak tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Producenci mając na uwadze trudności wynikające z dekarbonizacji, stawiają na początku na wzrost efektywności energetycznej oraz produkcji energii w instalacjach OZE.

Źródło: ISBNews/NewClimate/Greenbiz

Redakcja GLOBEnergia