Podpisz się pod listem – List otwarty do Pana Premiera Donalda Tuska w sprawie polityki rządu dotyczącej OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP
List otwarty do Pana Premiera Donalda Tuska w sprawie polityki rządu dotyczącej odnawialnych źródeł energii
Szanowny Panie Premierze!
Czujemy się oszukiwani. Jako obywatele, naukowcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni i podatnicy. Czujemy się oszukiwani od wielu lat, w czasie których przedstawiciele rządu, któremu Pan Premier przewodniczy, wmawiają nam i całej opinii publicznej, że energetyka odnawialna nie jest dla nas i naszej gospodarki dobrym rozwiązaniem.

Panie Premierze, skąd to przekonanie? Czy zdaje Pan sobie sprawę, że ceny urządzeń produkujących energię odnawialną na rynku światowym stale spadają, a drobni inwestorzy już teraz przeznaczają na ich zakup kilkaset miliardów dolarów rocznie? Czy wie Pan, jak duże znaczenie mają odnawialne źródła energii w planach energetycznych zdecydowanej większości rozwiniętych i rozwijających się krajów świata? Czy miał Pan okazję zapoznać się z danymi z Niemiec wskazującymi, że między innymi energia słoneczna będzie dla prosumentów w ciągu najbliższych miesięcy w pełni konkurencyjna cenowo z energią z węgla? Czy spotkał się Pan – choć raz – z polskimi producentami i eksporterami urządzeń dla energetyki odnawialnej? Czy widział Pan ich fabryki, sklepy, statystyki sprzedaży? Czy naprawdę uważa Pan, że ten rynek nie istnieje, tylko dlatego, że tworzą go mali producenci, którzy skupieni na swojej pracy nie mają czasu ani możliwości wydeptywać chodników w Ministerstwie Gospodarki i Kancelarii Rady Ministrów?

Czujemy się oszukiwani jako społeczeństwo, ponieważ straszy nas się wzrostem cen energii z powodu dopłat do energii odnawialnej, a równocześnie Polska nieprzerwanie dopłaca do wydobycia węgla (wg danych OECD dopłaty sięgają 2-3 mld zł rocznie), a od niedawna – pomimo programu oszczędności budżetowych – także do projektu atomowego. Wspierając te technologie utrwalamy w Polsce system energetyczny, który do końca swoich dni będzie wymagał wzrastających subwencji. Pomocy nie otrzymują natomiast naprawdę potrzebujące tego technologie – najnowocześniejsze, innowacyjne i przyszłościowe, co oznacza, że wsparcia potrzebują tylko na początku swojego procesu rozwoju.

Energetyka odnawialna to gigantyczne zyski związane z powstaniem w Polsce zupełnie nowego, innowacyjnego sektora rynku, a co za tym idzie przyrostem ilości miejsc pracy, zwiększeniem możliwości rozwoju obszarów wiejskich i nowoczesnej infrastruktury energetycznej. To także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i spadek kosztów importu surowców energetycznych (za który Polska płaci około 70 mld zł rocznie). Energetyka odnawialna pozwala wszystkim na produkowanie energii i dzielenie się nią. Innymi słowy – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oznacza skok cywilizacyjny całej gospodarki, porównywalny do upowszechnienia Internetu.

Dlatego jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją związaną z pracami nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Proponowane w projekcie regulacji rozwiązania zamkną możliwości rozwoju energetyki odnawialnej. Będą one korzystne głównie dla dużych koncernów energetycznych, które na niespotykaną w świecie skalę produkują „zieloną” energię w technologii spalania wielopaliwowego – współspalania węgla z importowaną (z ponad 20 państw) biomasą. Jest to technologia nieefektywna i generalnie niewspierana w innych państwach Unii Europejskiej. Żadne wsparcie nie jest zaś skierowane do obywateli (potencjalnych prosumentów, czyli zarazem producentów i konsumentów energii) oraz do technologii lokalnego wytwarzania tzw. „zielonego ciepła”. Co więcej, proponowany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii nie zapewni wypełnienia celów dyrektywy unijnej o promocji odnawialnych źródeł energii. Naraża to nasz kraj i nas – podatników, na ogromne kary ze strony Komisji Europejskiej w nowym postępowaniu za nieprawidłową implementację.

Panie Premierze, apelujemy do Pana o spojrzenie strategiczne i długoterminowe na politykę energetyczną Polski. Prosimy Pana o odrzucenie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki (wersja 4.1) jako szkodliwego dla polskiej energetyki, gospodarki i społeczeństwa. Uważamy, że należy powrócić do wypracowanych rozwiązań dla energetyki rozproszonej, z pełni skonsultowanego poprzedniego projektu ustawy OZE z 2012 roku, otwartego na rozwój energetyki obywatelskiej. Oczekujemy również, że stworzy Pan warunki do uczciwej debaty eksperckiej na temat planów rozwoju energetyki w Polsce i zaprzestanie dyskryminacji i oczerniania odnawialnych źródeł energii w oczach obywateli.

Sygnatariusze listu:
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski, prezes
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – Paweł Lachman, prezes
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych – Janusz Starościk, prezes
Fundacja Rozwoju Energetyki Słonecznej – Ryszard Ciach, prezes
Klaster 3x20 – Jan Popczyk, prezes
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne – Beata Kępińska, prezes
Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła – Tomasz Mania, v-ce prezes
Polska Korporacja Techniki SGGiK – Tadeusz Jassa, prezydent
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego – Sylwia Koch-Kopyszko, prezes
Pomorskie Konsorcjum 3x20 – Edward Licznerski, prezes
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – Krzysztof Brzozowski, prezes
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki – Stanisław M. Pietruszko, prezes
Polska Izba Ekologii – Grzegorz Pasieka, prezes
Koalicja Klimatyczna* – Zbigniew Karaczun, ekspert
*Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Kontakt: energetykaobywatelska@gmail.com

Podpisz się pod listem.