Graficzna prezentacja zasady działania pompy ciepła

Graficzna prezentacja zasady działania pompy ciepła, źródło: Dimplex

 1. Właściwy odzysk ciepła ze środowiska odbywa się w parowniku pompy ciepła. Wykorzystuje się tutaj właściwość płynnego czynnika chłodniczego polegającą na tym, ze paruje on już nawet przy ujemnych temperaturach, jednocześnie gromadząc pobraną energię.
 2. Czynnik chłodniczy w postaci gazowej zostaje zassany i sprężony przez sprężarkę. Wraz z silnym wzrostem ciśnienia, wzrasta również temperatura czynnika chłodniczego.
 3. Czynnik chłodniczy przepływa dalej do skraplacza (wymiennika ciepła), w którym ciepło odzyskane ze środowiska zostaje przekazane instalacji grzewczej.
 4. Czynnik chłodniczy, po obniżeniu ciśnienia i temperatury w zaworze rozprężnym, może znowu pobierać ciepło z otoczenia – w ten sposób obieg zostaje zamknięty i krążenie rozpoczyna się na nowo.

Zasada działania gruntowej pompy ciepła

Graficzna prezentacja zasady działania grzewczej pompy ciepła typu grunt (glikol) / woda z ukazaniem przykładowych temperatur oraz ciśnień parowania oraz skraplania czynnika chłodniczego, źródło: Dimplex

Należy pamiętać, że pompa ciepła nie wytwarza energii cieplnej, a jedynie pobiera ciepło przy niskiej temperaturze i dzięki doprowadzeniu energii napędowej, oddaje ciepło przy wyższej temperaturze.

Przypomnijmy również podstawowe podziały sprężarkowych pomp ciepła:Graficzna prezentacja typów pomp ciepła

 1. Podział ze względu na dolne źródło ciepła:
 • Powietrzne,
 • Gruntowe,
 • Wodne.
 1. Podział ze względu na górne źródło ciepła:
 • Powietrzne,
 • Wodne (najczęściej spotykany).
 1. Podział ze względu na budowę:
 • Split (rozdzielony układ chłodniczy),
 • Monoblok (jednolity układ chłodniczy).
 1. Podział ze względu na przeznaczenie:
 • Grzewcze,
 • Grzewczo – chłodzące (rewersyjne).

O podstawach instalacji c.o. i c.w.u. opartej na gruntowej pompie ciepła pisaliśmy w styczniowym wydaniu magazynu GLOBEnergia+ – zapraszamy do lektury obu artykułów!

Materiały: Adam Koniszewski

Zdjęcie główne: Wnętrze Kotłowni w Domu Seniora Pogodna Jesień z pompą ciepła SI 130TE i kotłem stałopalnym