“Bramka” zamknięta w grudniu – w dalszym ciągu trwa rozpatrywanie wniosków

Nabór do drugiej edycji programu Mój Prąd zakończył się 6 grudnia 2020 r. Od 7 grudnia nie było już możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Rejestracja złożonych wniosków trwa dalszym ciągu.

– Rejestracja złożonych wniosków przez agregatorów trwa do dnia dzisiejszego. Dodatkowo zdarza się, że Wnioskodawcy przysyłają wnioski o dofinansowanie w formie papierowej. Wnioski takie – złożone niezgodnie z regulaminem naboru i po terminie naboru – nie są rejestrowane w systemie, są odrzucane i odsyłane do Wnioskodawcy, zatem nie wliczamy ich do ogólnej puli wniosków złożonych – tłumaczy NFOŚiGW w odpowiedzi na pytanie GLOBenergia.pl.

Nowe liczby II edycji Mój Prąd

Donata Bieniecka-Popardowska poinformowała, że na dzień 14 stycznia 2021 r. stan wniosków zarejestrowanych w systemie wyniósł 265 655, przy czym 30 482 przypada na pierwszą edycję programu Mój Prąd, a 235 173 – na drugą. NFOŚiGW zaznaczył, że do zarejestrowania zostały pojedyncze wnioski, które nie wpłyną znacząco na ostateczną liczbę złożonych wniosków.

2 grudnia 2020 r. NFOŚiGW odnotował 1 618 wniosków od agregatorów, a 4 grudnia 2020 r. 1 341 wniosków.

NFOŚiGW poinformował Redakcję, że wypłacono 570 789 132,64 zł dotacji, a po ocenie pozytywnej jest 114 458 wniosków. Zainstalowana moc wynosi 651 545,08 kW i może się przyczynić do zredukowania CO2  na poziomie 505 925 963,20 kg/rok.

Wniosków w uzupełnieniu jest 12 867, natomiast odrzuconych – 5 379.

Rozpatrywanie wniosków do I połowy 2021 r.

Spytaliśmy także NFOŚiGW o szacunki dotyczące terminu zakończenia rozpatrywania wniosków z II edycji oraz oficjalnego podsumowania II edycji programu. Według szacunków NFOŚiGW “procedowanie wniosków w II edycji programu potrwa do końca I półrocza 2021 r. Zatem podsumowanie II naboru będzie możliwe po zakończeniu procedowania wszystkich wniosków złożonych w II naborze”.

Co z trzecią edycją Mój Prąd? Pytamy resort

14 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu polskiej strategii wodorowej. Przy okazji redakcja GLOBEnergia wystosowała pytanie o plany dotyczące kolejnej edycji programu Mój Prąd. Minister Klimatu i Środowiska – Michał Kurtyka poinformował, że rząd faktycznie obserwuje duże zainteresowanie programem. Przypomnijmy, że w programie złożono już blisko 260 tys. wniosków (dane z grudnia 2020 r.)

– Jest to program, który cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Widzimy to ze względu na jego prostotę. Chcemy, by możliwości, które daje autonomiczne zaopatrzenie w energię elektryczną, w maksymalny sposób wykorzystać. Chcemy uruchomić trzecią edycję Mój Prąd – poinformował minister

Przedstawiciel rządu poinformował, że w obszarze technicznym, instalacje fotowoltaiczne zostaną uzupełnione innymi możliwościami, które będą po stronie gospodarstwa domowego preferowały konsumpcję energii. Będą to np. ładowarki do pojazdów elektrycznych czy “zapewnienie pewnego systemu automatyki, który mógłby sterować zapotrzebowanie z konsumpcją energii w gospodarstwie domowym w zależności od dostępności”.

– Pracujemy w tym momencie nad kwestiami finansowania, mamy świadomość tego, że program jest bardzo oczekiwany i tworzymy taki montaż finansowy, który będzie w odpowiedni sposób wykorzystywał unijną perspektywą finansową – odpowiedział minister Kurtyka na pytanie GLOBEnergia.pl.

Jak w przyszłości będzie funkcjonował program Mój Prąd? O wszystkich aktualnościach przeczytasz na łamach portalu GLOBEnergia.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom