Podsumowanie przetargów na fotowoltaikę w IV kwartale 2018 r.!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PV

W porównaniu do poprzedniego kwartału, branża odnotowała spadek na poziomie 13,5%.

Niemal 400 ogłoszonych przetargów!

Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej w IV kwartale 2018 roku. Wynika z niego, że w Polsce w tym okresie ogłoszono 394 przetargi, których przedmiot był związany z tą branżą.

Niestety, w branży dalsze spadki zamówień. W porównaniu do poprzedniego kwartału ilość ogłaszanych postępowań przetargowych zmalała o 13,5%.

Ilości opublikowanych przetargów w poszczególnych miesiącach przedstawiały się następująco: październik – 159, listopad – 118, grudzień 117.

Województwem, na terenie którego opublikowano najwięcej ogłoszeń w Polsce w branży fotowoltaicznej było podlaskie.

Spadek rozstrzygniętych ofert związanych z PV

Analizie zakończonych przetargów poddano wyłącznie postępowania pozytywnie rozstrzygnięte – takie, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie w Polsce dokonano rozstrzygnięć 154 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z tą branżą. W analizowanym okresie branża odnotowała spadek ilości rozstrzygnięć przetargowych w porównaniu do III kwartału 2018r. Ilość ogłaszanych przetargów w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco: październik – 79; listopad- 42; grudzień - 33.

W IV kwartale 2018 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów (dotyczących branży fotowoltaicznej), których łączna wartość przekroczyła : 236,5 mln zł.

Najwięcej ogłoszeń na usługi i wykonanie!

Najwięcej ogłoszeń przetargów fotowoltaicznych w IV kwartale 2018 roku dotyczyło postępowań na „usługi, wykonanie” – to 231. Przetargi na “usługi , wykonanie, dostawy” - 101 postępowań, a przetargi na same “dostawy” – 62 ogłoszenia.

Inwestycja na ponad 10,5 mln zł w Miejscu Piastowym

Najdroższym przetargiem w analizowanym okresie, który w całości dotyczył energii odnawialnej, było postępowanie ogłoszone przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe. Przedmiotem zamówienia części II była „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ML SYSTEM S.A. i tym samym stała się wykonawcą zamówienia o wartości 10 542 148,34 zł.

Źródło: PressInfo

Zobacz również