Po kilkuletniej tendencji wzrostowej, zużycia biopaliw w transporcie w Unii Europejskiej, rok 2013 okazał się przełomowy. Odnotowano, bowiem spadek konsumpcji ekologicznych paliw transportowych o ok. 1 mln toe, czyli o około 6,8%.

Pod koniec 2013 roku, poziom konsumpcji biopaliw w UE wnosił 13,6 mln Toe, podczas gdy w roku 2012 wynosił on 14,6 mln Toe.  W ubiegłym roku, biopaliwa stanowiły 4,7% paliw transportowych w Unii Europejskiej.  Polska nie należy jednak do krajów, które odchodzą od biopaliw, ponieważ zarówno poziom zużycia bioetanolu jak i biodiesla wzrasta z roku na rok.  W 2012 roku zużyto  w naszym kraju 153 888 toe bioetanolu i 699 437 toe biodiesla, a w 2013r wartości te wzrosty kolejno do 170 249 toe dla bioetanolu i 744 101 toe dla biodiesla.

graf biopaliwa
Struktura zużycia biopaliw w Europie w ciągu ostatnich lat. [Źródło: EurObserv’ER]

Przypomnijmy, że wzrost zużycia biopaliw powinien być efektem wprowadzenia w życie dwóch dyrektyw:  Dyrektywy w sprawie biopaliw 203/30/WE, przyjętej 3 maja 2003r oraz Dyrektywy  w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009, której celem jest wzrost zużycia energii odnawialnej do 10% zużycia energii końcowej do 2020r. Ta ostatnia dyrektywa oczywiście zdecydowanie rożni się od poprzedniej tym, że w skład działań  mających na celu realizację zobowiązań wpisuje się oprócz rozwoju biopaliw pierwszej, drugiej czy trzeciej generacji, również rozwój branży pojazdów elektrycznych (samochody, pociągi, tramwaje czy metro).
Wśród różnego rodzaju biokomponentów na rynku, bioetanol jest produktem, którego zużycie ciągle rośnie przeliczając nie na objętość, ale na zawartość energii. W ciągu ostatnich lat, jego udział w rynku wzrósł z 19,2% w 2012r. do 19,9% w 2013r, podczas gdy udział biodiesla spadł o prawie jeden procent z 79,8% w 2012r na 79% w 2013r.

wykres biopaliwa
Struktura wykorzystania biopaliw w Europie [Źródło: EurObserv’ER]

Warto również przypomnieć, że mamy na rynku trzy generacje biopaliw:
• Pierwsza generacja biopaliw zwana inaczej biopaliwami konwencjonalnymi, o najbardziej popularnej bioetanol i biodiesel. Są produkowane z roślin spożywczych takich jak rzepak, soja, buraki, zboża. Do tej kategorii możemy zaliczyć również produkcję oleju roślinnego. Wytwarzanie paliwa biogazowego (zwykle w postaci biometanu) zachodzi w procesie tzw. beztlenowej fermentacji.
• Paliwa drugiej generacji są produkowane z substancji nie mających nic wspólnego z żywnością, nie opierają się one na uprawach rolno-spożywczych. Dzięki temu, że substraty takie oferują lepsze plony to są bardziej przyjazne dla środowiska pod względem emisji gazów cieplarnianych.
• Trzecia generacja biopaliw obejmuje biopaliwa produkowane z alg (znane również jako algofuel), które posiadają tę zaletę, że nie muszą  konkurować z roślinami spożywczymi i energetycznymi.

Źródło: EurObserv’ER