Podwodne latawce

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Minesto

Minseto,  spółka  zależna  szwedzkiego  Saab, powstała  aby  rozwinąć  projekt  podwodnych latawców produkujących energię. Technologia wykorzystuje podmorskie prądy w tym prądy pływowe u wybrzeży. Jednostka podwodnego latawca,  składająca  się  ze  skrzydła,  turbiny i generatora, przymocowana jest liną do stałego punktu  na  dnie  oceanu. Skrzydła  rozpiętości 12 m wprawiają w ruch siły hydrodynamiczne wywołane  przez  prędkość  przepływającego prądu. Szybkość poruszania się latawca określa  prędkość  przepływu  wody  przez  turbiny, która wzrasta około dziesięć razy w stosunku do  aktualnej  prędkości  prądu.

Turbina  zaprojektowana jest do pracy z prędkością 16 m/s przy prędkości prądu około 1,6 m/s. Latawiec posiada automatyczny system sterowania, aby płynął po określonej trajektorii. System optymalizuje także tor dla maksymalnej produkcji energii. Do konwersji energii wykorzystywany jest generator bezprzekładniowy, gdyż turbina obraca się wystarczająco szybko. Energia elektryczna przekazywana jest na ląd za pomocą kabla zasilania sieciowego.

Możliwa głębokość instalacji wynosi od 60 do 120 m, a prędkość prądu wody mieści się między 1,2 m/s a 2,2 m/s dla wykorzystania szerokiego  zakresu  różnych  warunków  umiejscowienia. Umiejętność Deep Green do pracy w  głębokiej  wodzie  i  przy  niskich  prędkościach  prądu  sprawia,  że  system  może  działać  skutecznie  w  obszarach  niedostępnych dla  innych  sposobów  generowania  energii elektrycznej. Według Minesto wykorzystanie  nowych  obszarów  otwartych  zbiorników może zwiększyć potencjał rynku o 80 procent.
Stosunkowo niewielki i tani system mocowania  nie  obejmuje  masywnych  fundamentów.

Cały  system  waży  14  ton/MW,  w  porównaniu do 50-600 ton/MW przy turbinach pływowych oraz 200 ton/MW przy turbinach typu offshore.  Oszczędność  kosztów  materiałowych,  transportu,  instalacji,  serwisu  i  konserwacji,  mimo  najmniejszej  mocy  nominalnej spośród wymienionych (0,5 MW), sprawia że  system  może  być  konkurencyjny.  Minesto twierdzi,  że  cena  1  kWh  będzie  wynosić  od 0,06 do 0,14 euro.

Magda Wojdyła
Źródło: www.minesto.com
www.offshorewind.biz