Podwyżka cen energii to wyższy dochód dla branży OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W związku z zapowiedzianym przez Ministerstwo Gospodarki wzrostem cen prądu do roku 2030., ze 195 zł/MWh w 2009 r. do poziomu 380 zł/MWh, przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE będą generowały wyższe dochody – uważa Zarząd MEW S.A. – notowanej na NewConnect spółki z branży energetyki wodnej.

- Prognozowana tendencja zwyżkowa nie tylko w obszarze cen energii elektrycznej, ale również zapotrzebowania na nią o blisko 43% w  stosunku do 2008 r. oraz wzrost jej produkcji do ok. 38 %,  oznacza dobrą koniunkturę na rynku energetyki wodnej. Na stabilność funkcjonowania MEW S.A. wpłynie również ogłoszony znaczący wzrost cen w latach 2013-2022, podyktowany rosnącym udziałem kosztu uprawnień do emisji CO2 w kosztach wytwarzania oraz fakt, że źródła odnawialne w 2020 r. łącznie będą miały ok. 17% udział w strukturze wytwarzania energii elektrycznej – komentuje Marcin Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEW S.A.

Szereg działań podejmowanych przez resort gospodarki tworzy sprzyjające warunki dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających zieloną energię. Szeroki wachlarz udogodnień m.in. w postaci zwolnienia energii wytworzonej z OZE z akcyzy, wsparcia z funduszy unijnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obowiązku zakupu czystej energii przez zakłady energetyczne po cenie ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki, czy systemu zielonych certyfikatów sprawia, że budowa elektrowni wodnych jest inwestycją bezpieczną i przewidywalną. 

- Wytwarzanie ekologicznej energii, w tym budowa małych elektrowni wodnych, jest wspomagana przez ustawodawców, co daje stabilny system wsparcia producentom czystej energii, gwarantując tym samym bezpieczeństwo inwestycyjne – podkreśla Marcin Markiewicz.

Kierunek rozwoju przyjęty przez Unię Europejską, w tym także Polskę, zmierza w stronę energetyki odnawialnej. Obrana strategia jest konsekwentnie realizowana i egzekwowana, o czym świadczy m.in. fakt, że przedsiębiorstwa energetyczne, które są zobligowania w ramach prowadzonej działalności do wytwarzania określone j ilości zielonej energii, zapłaciły w tym roku rekordowe kary za zbyt małą produkcję prądu w odnawialnych źródłach i kogeneracji. Z tytułu opłat zastępczych za zieloną energię firmy energetyczne zapłaciły już 593 mln zł, zaś w ubiegłym roku 439 mln zł. Wzrost opłat jest wynikiem rozszerzenia obowiązku sprzedaży zielonej energii z 8,7 % w 2009 r. do 10,4 % w roku ubiegłym.

Źródło: MEW S.A.