Podwyżki cen energii elektrycznej zabijają firmy?

Zdjęcie autora: Solgen

Solgen

Twój Prąd ze Słońca

Spółdzielnia Mleczarska Wadmlek była częścią OSM Rokitnianka od 2010 r. Po 11 latach zakład w Wadowicach zostanie zamknięty, o czym 6 października poinformował prezes Spółdzielni. Co doprowadziło do tak radykalnego kroku? Jako powód podane zostały opłaty stałe prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza energii elektrycznej oraz brak bazy surowcowej. W konsekwencji przełożyło się to na spadek efektywności produkcji. Zamknięcie zakładu wiąże się ponadto ze zwolnieniem 29 pracowników.

Czy wzrost cen energii to rzeczywiście aż takie obciążenie dla przedsiębiorców?

Największy wpływ na wzrost cen energii w tym roku miała wprowadzona początkiem 2021 r. opłata mocowa. Krótko przypominając - jest to opłata pobierana od odbiorców końcowej energii elektrycznej na poczet sfinansowania kosztów rezerw mocy w systemie energetycznym. Środki te mają trafić do spółek energetycznych i zostać wykorzystane na budowę nowych czy modernizację i utrzymanie istniejących bloków wytwórczych. W przypadku firm należność ta wynosi 76,20 zł/MWh i pobierana jest tylko w godzinach szczytowych. Jako godziny szczytowe prezes URE przyjął 15 kolejnych godzin, z których pierwsza rozpoczyna się o 7:00, a ostatnia o 21:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

W efekcie, godziny szczytu to godziny od 7:00 do 22:00 w dni robocze. Dla dużej ilości przedsiębiorstw są to godziny, w których przeprowadzana jest większość procesów technologicznych, czyli pobór energii elektrycznej jest największe.

Prognozy na 2022 r nie napawają optymizmem

Pod koniec września Urząd Regulacji Energetyki poinformował o zmianie stawki opłaty mocowej. Już od dłuższego czasu mówiło się o jej wzroście. Dla przedsiębiorców wzrośnie ona z 76,20 zł/MWh do 102,60 zł/MWh, czyli o ok. 26%. Jest to spory wzrost rokrocznie. Dla firm, które w tym roku boleśnie odczuły wprowadzenie dodatkowej składowej wśród opłat dystrybucyjnych, zwiększenie stawki opłaty mocowej może nieść za sobą powiększenie problemów finansowych. Ostatecznie może to doprowadzić do tak drastycznej sytuacji jak w przypadku wspomnianej na początku Spółdzielni Mleczarskiej Wadmlek.

Fotowoltaika może uratować miejsca pracy

Jak informuje nasz doradca techniczno handlowy firmy Solgen Krzysztof Stanek, z pomocą przedsiębiorcom mogą przyjść inwestycje w instalacje fotowoltaiczne. Największą zaletą tych systemów jest to, że godziny produkcji energii elektrycznej pokrywają się z godzinami naliczania opłaty mocowej, które zaznaczone zostały na czerwono.

Produkcja energii elektrycznej przez instalację 50 kW w wybrany dzień września 2021 r. (Źródło własne SOLGEN)

W zakładach, w których procesy produkcyjne przeprowadzane są w ciągu dnia, energia produkowana przez system fotowoltaiczny będzie zużywana na bieżąco. Tym samym ilość energii pobieranej z sieci, objętej opłatą mocową, będzie mniejsza. W konsekwencji pozwoli to na znaczne obniżenie końcowych rachunków.

W tym miejscu warto także wspomnieć, że wzrosnąć mają nie tylko opłaty dystrybucyjne ale również same koszty sprzedaży energii, co jeszcze bardziej zwiększy ostateczne koszty prowadzenia działalności. A dodając do tego słabą kondycję finansową niektórych firm może doprowadzić do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Spółdzielni Wadmlek.

Zobacz również