Pojemność przydomowych magazynów energii wyniesie 9,3 GWh pod koniec 2022 roku

Rewolucja magazynowa w segmencie gospodarstw domowych nabiera realnego wymiaru. Zgodnie z szacunkami europejskiego stowarzyszenia energetyki słonecznej SolarPower Europe, na koniec 2022 roku łączna pojemność przydomowych magazynów energii w Europie sięgnie 9,3 GWh.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Podziel się

Domowe instalacje magazynowania energii o pojemności ponad 9 GWh zapewniają energię dla ponad 1 mln gospodarstw domowych w Europie. Taka liczba i pojemność magazynów energii może zasilić w bezemisyjny prąd każde gospodarstwo domowe na Łotwie.

Rynek magazynów wzrósł o 2,3 GWh - Niemcy liderem

Stowarzyszenie przedstawiło wyliczenia dla urządzeń działających w synergii z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. W ubiegłym roku liczba urządzeń wyniosła 650 tys. o pojemności 5 GWh. Tylko w ubiegłym roku rynek magazynów energii dla zastosowań domowych wzrósł o 2,3 GWh (odpowiednik 200 tys. zainstalowanych urządzeń). Liderem są Niemcy, które odpowiadają za 59 proc. mocy magazynowej (dane za 2021 rok). Na kolejnych miejscach uplasowały się Włochy, Austria, Wielka Brytania oraz Szwajcaria. Łącznie te kraje obejmują 88 proc. europejskiego rynku.

Problemy producentów

Producenci magazynów energii do zastosowań domowych borykają się z kilkoma problemami. Obecnie powszechnie spotykany jest niedobór urządzeń na rynku spowodowany słabą dostępnością komponentów. Drugim elementem są ramy regulacyjne i polityczne, które nie zawsze realnie wspierają rozwój tego segmentu.

Fotowoltaika i magazynowanie to idealna para. Baterie dostarczają energię słoneczną przez całą dobę. W latach charakteryzujących się wysokimi cenami detalicznymi energii elektrycznej, energia słoneczna i jej magazynowanie pomagają obniżyć rachunki za prąd. Nie jest zaskoczeniem, że konsumenci co roku budują rekordową liczbę domów zasilanych magazynami energii.

Powiedziała Walburga Hemetsberger - prezes SolarPower Europe

SolarPower Europe wzywa decydentów UE do wykorzystania istniejących funduszy celem wsparcia wdrażania baterii w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi na wschodzących rynkach mieszkaniowych. W przypadku Polski obecnie taką synergię wspiera czwarta edycja programu Mój Prąd, który oferuje dotacje dla fotowoltaiki i magazynów energii.

Prognozy rynku przydomowych magazynów energii

Zgodnie z szacunkami, liczba przydomowych magazynów energii zwiększy się trzykrotnie do poziomu 3,5 miliona urządzeń do 2026 roku. W najlepszym przypadku może to być prawie 40 proc. więcej jednostek, ale również o jedną trzecią mniej, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie ramy polityczne i nie zostanie rozwiązany problem poważnego niedoboru baterii na rynku.

SolarPower Europe namawia też do opracowania kompleksowej strategii UE w zakresie magazynowania energii elektrycznej i wyznaczenia celu na poziomie 200 GW mocy zainstalowanej w bateriach do 2030 roku.

Źródło: SolarPower Europe

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom