W drugiej połowie sierpnia 2021 roku informowaliśmy, że liczba wniosków złożonych do programu (według stanu na 20.08.2021 roku) wyniosła 300 168 na łączną kwotę 5 184,94 mln. zł. W sumie wypłacono już 1 872,05 mln zł dotacji. Program Czyste Powietrze cieszy się szczególnym zainteresowaniem w województwie śląskim. Od uruchomienia programu, do 20 dnia sierpnia tego roku do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło 47 058 wniosków na łączną kwotę 657,17 mln zł.

Według najnowszych danych, na dzień 17 września złożono ponad 316 tys. wniosków na 5,4 mld zł. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski poinformował, że obecnie w programie Czyste Powietrze tygodniowo do WFOŚiGW-ów spływa 4000-4500 wniosków. Celem Narodowego Funduszu jest liczba 5 tys. wniosków składanych w każdym tygodniu. Oznacza to, że proces składanych wniosków znacznie przyspieszył, na co miały wpływ usprawnienia wprowadzane przez Fundusz na przestrzeni ostatniego roku. Co więcej, planowane jest otwarcie programu także dla budynków wielorodzinnych. Obecnie trwają 3 pilotaże programu: w województwie zachodniopomorskim, Pszczynie oraz Nowej Rudzie.. Informacje pozyskane z realizacji tych pilotaży posłużą do uruchomienia pełnego komponentu dla budynków wielolokalowych. Wiele z nich dziś nie dość, że nie jest ocieplona, to mieszkańcy ogrzewają się paliwami stałymi – mowa oczywiście o starym budownictwie.

Polacy stawiają na kotły gazowe, biomasę i pompy ciepła

W związku z przekroczeniem granicy poziomu 300 tys. złożonych wniosków w programie Czyste Powietrze, pytamy NFOŚiGW o najczęstszy wybór beneficjentów w programie, jeśli chodzi i instalację nowych technologii grzewczych w domach. Sławomir Kmiecik z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW, wskazał, że beneficjenci najczęściej decydowali się na dofinansowanie do kotłów gazowych (42 proc.), kolejno kotłów na biomasę (22 proc.) oraz pompy ciepła (18 proc.)

Maleje udział kotłów węglowych w strukturze dotacji

Dofinansowanie na zakup i montaż kotła na węgiel w programie Czyste Powietrze będzie możliwe tylko do 31 grudnia 2021 roku. W efekcie od następnego roku nie będzie żadnego wsparcia dla tego rodzaju kotłów. Decyzja została podjęta w związku z wytycznymi Komisji Europejskiej, zapisami Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu, oraz obowiązującymi uchwałami antysmogowymi w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Okres przejściowy, czyli wyznaczony na 31 grudnia br. związany jest z tym, iż program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. NFOŚiGW zastrzega, że uzyskanie dofinansowania na kocioł na węgiel będzie możliwe tylko w trzech przypadkach, tj. złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 roku, zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia br. lub wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia br.

Jak przedstawiają się statystyki dotyczące dotacji do kotłów węglowych? Kmiecik wyjaśnia, że porównując czerwiec, lipiec i sierpień br. w każdym kolejnym miesiącu maleje udział kotłów węglowych. W czerwcu złożono dokładnie 3180 wniosków o dotacje do nowych kotłów węglowych, w lipcu 2703, w sierpniu – 2492. Dane za wrzesień pojawią się w październiku.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to jeden z największych programów w Polsce, który ma celu walkę ze smogiem oraz przyśpieszenie powszechniej modernizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Program o budżecie 103 mld zł jest przewidziany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Można otrzymać dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Dotacje w programie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. W 2020 roku z odliczenia skorzystało 451 tysięcy podatników na kwotę 7,5 mld zł, a zysk podatników wyniósł 1,4 mld zł. Oznacza to, że średnio każdy podatnik odliczył w ubiegłym roku 16 629 zł.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom