Polacy ocenili reakcję rządu na kryzys energetyczny! Jaka jest opinia o dodatku węglowym?

Polski Alarm Smogowy (PAS) zaprezentował badanie, z którego wynika, że Polacy negatywnie oceniają reakcję rządu na kryzys energetyczny, wynikający z niego wzrost cen energii oraz braki paliwa. Ponad połowa obywateli uważa, że pomoc jest niesprawiedliwie rozdzielana. 40 proc. respondentów nie popiera dodatku węglowego. Krytykowana jest również możliwość wykorzystania dodatku węglowego na inny cel niż zakup paliwa.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Zgodnie z badaniem Instytutu Ekonomii Środowiska, na które powołuje się Polski Alarm Smogowy (PAS), aż 66 proc. obywateli źle ocenia działania rządowe. Tylko 5 proc. pytanych uznaje, że działania rządowe są bardzo dobre.

Jak oceniamy działania rządu?

Najgorszą ocenę wystawiają rządowi osoby, w wieku 18-39 lat – aż 79 proc.! Z badania wynika również, że grupa społeczna, której rząd wypłaca dodatek węglowy, czyli właściciele pieców na węgiel i drewno wystawia najmniej ocen „bardzo dobrych” - zaledwie 1 proc.. Pomimo otrzymania największego wsparcia, grupa ta negatywnie ocenia reakcję rządu na kryzys energetyczny (aż 61 proc. ocen negatywnych).

Dodatek węglowy - czy to dobre rozwiązanie?

Niemal 40 proc. badanych uważa, że wypłacanie jednorazowego dodatku dla ogrzewających swoje domy węglem nie stanowi dobrego rozwiązania. Dodatek podoba się natomiast osobom z wykształceniem podstawowym i w wieku 60+ (pozytywnie 66 i 68 proc.). Szczególnie niskie poparcie dla tego rozwiązania odnotowuje się wśród osób w średnim wieku, z wykształceniem wyższym i mieszkańców budownictwa wielorodzinnego. Poparcie dla dodatku uzależnione jest również od rodzaju wykorzystywanego źródła grzewczego.

Źródło: PAS
Źródło: PAS

Kwestią mocno krytykowaną jest możliwość przeznaczenia dodatku węglowego na inne cele niż zakup paliwa – aż 64 proc. wyraża opinię negatywną na ten temat. Osoby starsze (60+) są grupą o najbardziej krytycznej ocenie – aż 85 proc. uważa takie rozwiązanie za złe.

Źródło: PAS
Źródło: PAS

Pomoc nie jest sprawiedliwie rozdzielana

A jak Polacy oceniają sposób w jaki rząd udziela pomocy? Ponad połowa Polaków (54%) uważa, że pomoc rządu stanowiąca odpowiedź na kryzys energetyczny nie jest sprawiedliwie rozdzielana pomiędzy gospodarstwa domowe, ogrzewane różnymi rodzajami paliw. Zdecydowanie częściej zgodni z tym poglądem są mieszkańcy budynków wielorodzinnych oraz osoby z wykształceniem wyższym i Polacy poniżej 60 roku życia.

Wyniki badania nie zaskakują. Otrzymujemy mnóstwo głosów obywateli zaniepokojonych rosnącymi cenami węgla, gazu i prądu. Obecna polityka rządu nie rozwiązuje problemów wywołanych kryzysem energetycznym. Jest to niestety polityka nie tylko pro-smogowa, ale również krótkowzroczna.

Andrzej Guła - lider Polskiego Alarmu Smogowego (PAS)

Zdaniem lidera PAS, wciąż brakuje nam takich działań ze strony rządu, które zwiększyłyby nacisk na oszczędzanie energii, wsparłyby ocieplenie domów i wykorzystanie rozproszonych i odnawialnych źródeł energii.

Niestety obecne działania rządu skupiają się głównie na wzmacnianiu roli węgla, i to węgla marnej jakości, czego skutki zdrowotne odczujemy już niedługo, gdy na dobre zacznie się sezon grzewczy.

Andrzej Guła - lider Polskiego Alarmu Smogowego (PAS)

Badanie opinii publicznej zrealizowano metodą CATI na reprezentatywnej losowej próbie 1022 dorosłych Polaków przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-25 września 2022 r. Badanie na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Źródło: PAS

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA