Wymiana liczników

2 lipca weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego, przewidującą m.in. stworzenie CSIRE – centralnego systemu informacji rynku energii, oraz zawierającą harmonogram montażu liczników zdalnego odczytu.

Proces wymiany liczników będzie zachodził zgodnie z założonym w ustawie harmonogramem, co ma pozwolić Operatorom Sieci Dystrybucyjnej na przygotowanie odpowiednich postępowań opartych o zamówienia publiczne na zakup liczników inteligentnego odczytu, a producentom liczników da możliwość przystosowania procesów produkcyjnych i udziału w przetargach organizowanych na zasadach konkurencyjnych przez operatorów.

Według szacunków ministerstwa, instalacja inteligentnych liczników uruchomi kontrakty warte ponad 7 mld zł i może być szansą dla polskich firm na odegranie znaczącej roli w digitalizacji rodzimej energetyki.

Badanie opinii publicznej

Przed wejściem w życie ustawy licznikowej, na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska wiosną tego roku zostało przeprowadzone ogólnopolskie badanie opinii publicznej. Badanie dotyczyło poziomu akceptacji obywateli dla automatyzacji oraz informatyzacji systemu elektroenergetycznego w Polsce. Okazuje się, że Polacy chcą inteligentnych liczników i są przychylnie nastawieni do cyfryzacji energetyki!

Wyniki badania

Badanie objęło reprezentatywną grupę 1033 dorosłych, opłacających rachunki za energię elektryczną.

86% badanych z próby społecznej oraz 92% internautów odpowiedziało, że popiera cyfryzację energetyki i chce montażu inteligentnych liczników. Prawie 80% respondentów wykazało pozytywny stosunek do realizacji inwestycji elektroenergetycznych na terenie gmin, w których mieszkają.

Badanie wykazało, że 43% badanych w próbie społecznej i 66% w grupie internautów deklaruje monitorowanie zużycia energii elektrycznej ze względów ekonomicznych. To oznacza, że około połowa Polaków porównuje wartości rachunków za kolejne okresy rozliczeniowe, weryfikuje ich poprawność oraz na bieżąco sprawdza stan licznika.
Dzięki inteligentnym licznikom, taki monitoring będzie zdecydowanie łatwiejszy i skuteczniejszy. Tę zaletę dostrzegli respondenci biorący udział w badaniu. Szczególnie zwrócili uwagę na fakt, że po montażu inteligentnego licznika, możliwy będzie zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej bez fizycznej obecności inkasenta, a opłata za energię będzie dotyczyła rzeczywistego zużycia. Wśród obaw respondentów pojawiły się awaryjność systemu, bezpieczeństwo danych przepływowych oraz osobowych, a także wzrost rachunków za energię elektryczną.

Brak wiedzy

Badanie opinii publicznej zlecone przez MKiŚ wykazało niewielką wiedzę respondentów o licznikach zdalnego odczytu. Tylko dwóch na pięciu badanych wiedziało, co oznacza pojęcie inteligentnego licznika. Połowa respondentów spotkała się z tym określeniem, ale aż 59% z nich myliła pojęcie inteligentnego licznika z licznikiem tradycyjnym.

Plusem jest chęć poszerzenia wiedzy, którą deklaruje większość badanych. Polacy chcą przede wszystkim wiedzieć, czy nowe urządzenia będą bezpieczne (89% badanych), jak działają i jakie mają funkcje (88%) oraz jakie będą koszty ich instalacji (85%).

Inteligentnie w energetyce

Zgodnie z odpowiedziami respondentów, odpowiednią formą pozyskania wiedzy w temacie inteligentnych liczników byłaby kampania edukacyjna. Z tego względu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się podjąć inicjatywę, jaką jest projekt pn. Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce, finansowany ze środków unijnych.

Źródło: MKiŚ

Redakcja GLOBEnergia