Polacy rezygnują z inwestycji PV. Samorządy: Potrzebny kilkuletni okres przejściowy 

Planowana zmiana systemu prosumenckiego – z opustowego na sprzedażowy (net-billing), wprowadziła niemałe zamieszanie na rynku pomimo tego, że nowe regulacje nie weszły jeszcze w życie. W stanowisku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zaapelowano do władz Polski o podjęcie działań w celu modernizacji linii energetycznych. Samorządowcy z niepokojem patrzą na najnowszy projekt zmiany ustawy o OZE wprowadzający brak możliwości darmowego korzystania z wypracowanej nadwyżki energetycznej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika, gwarancja, moduły fotowoltaiczne,

W związku z likwidacją systemu opustów głos w dyskusji o przyszłości systemu prosumenckiego zabierali przedstawiciele polskich samorządów. Apelowali wielokrotnie o przedłużenie okresu przejściowego. - Rozumiemy konieczność zmiany przepisów i realizacji wyzwań przed jakim stoi ustawodawca i operatorzy sieci. Nie jesteśmy im przeciwni. Prosimy i apelujemy o rozważanie naszego wniosku o wydłużenie okresu przejściowego z gwarancją praw nabytych przez co najmniej rok – wskazał Marcin Kolasa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, podczas jednego z posiedzeń sejmowej komisji ESK.

Nagła zmiana systemu prosumenckiego stwarza zagrożenie niezrealizowania tzw. projektów parasolowych i tym samym nieosiągnięcia założonych wskaźników i w konsekwencji nałożenia kar przewidzianych w umowach z urzędami marszałkowskimi. Może to w znaczny sposób zaważyć na budżetach gminnych. Swoje stanowisko w sprawie realizacji sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki oraz m.in. prosumentów przedstawiło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Czytamy w piśmie, że celem Polski powinno być wytwarzanie takiej ilości możliwie taniej energii elektrycznej, aby pokryć pełne zapotrzebowanie gospodarki i społeczeństwa, a także możliwość eksportu nadwyżek po atrakcyjnych cenach. Organizacje zachęcają gminy do tworzenia innowacyjnych projektów inwestycyjnych z kilkudziesięcioprocentowym dofinansowaniem z funduszy UE. Szczególnie dotyczy to fotowoltaiki, której bardzo ważną cechą jest niezależność energetyczna – „produkowanie prądu u siebie i dla siebie, ze zbywaniem nadwyżki przez prosumenta do sieci ogólnopolskiej”. Przedstawiciele samorządowi przekonują, że energetyka rozproszona z OZE zwiększa także bezpieczeństwo i odporność na zagrożenia na skutek awarii, katastrof przyrodniczych, technicznych lub ataków terrorystycznych.

W ostatnich latach ponad 700 tys. gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zainwestowało we własne instalacje słoneczne, powstało ok. 35 tys. miejsc pracy w firmach oferujących usługi w tym segmencie. Ponadto w ciągu 20 lat wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Krakowie stowarzyszenia zorganizowały kilkadziesiąt konferencji i wydając kilkanaście bezpłatnych książek - poradników zachęcając gminy i mieszkańców do transformacji energetycznej, jako skutecznego sposobu na uniknięcie gwałtownych podwyżek cen energii elektrycznej czy ogrzewania.

W związku z prognozami mówiącymi o dalszym dynamicznym przyroście instalacji fotowoltaicznych, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apelują do władz o podjęcie działań w celu modernizacji linii energetycznych tak, aby sieć energetyczna była dostosowana do przyrastającej w szybkim tempie liczby prosumentów – czytamy w stanowisku. Zauważają, że OZE to dla sieci energetycznej duże wyzwanie - pojawiły się setki tysięcy małych, niestabilnych instalacji, a ruch w sieci stał się dwukierunkowy, na co polska sieć przesyłowa nie jest gotowa.

- Jednocześnie jako samorządowcy z niepokojem patrzymy na najnowszy projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzającej brak możliwości darmowego korzystania z wypracowanej własnej nadwyżki energetycznej. Wobec takich niekorzystnych zapowiedzi zmian legislacyjnych zauważamy, że mieszkańcy zaczęli masowo rezygnować z inwestycji fotowoltaicznych z powodu nagłego, radykalnego spadku opłacalności i wydłużenia czasu zwrotu inwestycji nawet dwukrotnie. Nie można tak postępować ze społeczną aktywnością i nowym zjawiskiem obywatelskiej energetyki, a przede wszystkim z ludźmi, którzy zaangażowali z własnej kieszeni nawet kilkadziesiąt miliardów złotych, biorąc sprawy w swoje ręce, a zarazem odciążając budżet państwa – wskazują organizacje.

Samorządy apelują o kilkuletni okres przejściowy

Organizacje postulują w stanowisku o wprowadzanie zmian w systemie prosumenckim etapami z np. kilkuletnim okresem przejściowym i włącznie z wprowadzeniem programu dotacji (np. Mój Prąd) na zakup urządzeń do magazynowania energii. W ich przekonaniu rozwiązanie pozwoli zachować dalszy dynamiczny wzrost instalacji fotowoltaicznych.

- W obliczu tak poważnych wyzwań cywilizacyjnych rząd powinien robić wszystko, aby zachęcać obywateli do inwestowania w bezpieczną, zieloną energię, a nie odstraszać poprzez skokowe zmniejszanie opłacalności i wydłużanie okresu zwrotu inwestycji – czytamy w stanowisku.

Dodają, że nowoczesne technologie – perowskity, wysokowydajne, lekkie, elastyczne panele fotowoltaiczne, nowoczesne magazyny energii, elektromobilność to z jednej strony wyzwanie dla polskich inżynierów i wynalazców, a z drugiej szansa na stworzenie innowacyjnego przemysłu opartego na wiedzy.

Boom fotowoltaiczny w Polsce pokazał, że polscy przedsiębiorcy są świetnie przygotowani do nowych wyzwań i z powodzeniem konkurują z firmami z zachodu Europy. Aby zapewnić dalszy dynamiczny wzrost całej branży, tworzenie nowych dobrze płatnych miejsc pracy niezbędne są dalsze inwestycje w badania i rozwój oraz wdrażanie polskich rozwiązań i wynalazków. Nie możemy przegapić i przegrać tej szansy tak jak to się stało z grafenem – wyjaśnia Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Czy zmiana systemu prosumenckiego to duży problem dla samorządów? Obejrzy nasz wideoblog!

Beneficjenci wycofują się z programów parasolowych w związku ze zmianami systemu rozliczeń, wzrost stawki opłaty kogeneracyjnej, #PrawoDoCzystejEnergii - petycja w walce o przyszłych prosumentów i odpowiedzi na pytania czytelników! Zapraszamy na przegląd wybranych artykułów redakcji GLOBENERGIA. Tematy związane z prosumentami omawiają Grzegorz Burek - redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia.pl oraz Bogdan Szymański - Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Zobacz również