Polacy sięgają po dotacje na auta elektryczne! Złożono 4,9 tys. wniosków w programie Mój Elektryk

Program Mój Elektryk funkcjonuje już od 9 miesięcy. Od rozpoczęcia programu złożono już niemal 4,9 tys. wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna wartość złożonych wniosków przekracza już 126 mln złotych. Która grupa beneficjentów złożyła najwięcej wniosków?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

4,9 tys. wniosków

Program Mój Elektryk zaczyna się rozkręcać. Według danych NFOŚiGW, do Funduszu wpłynęło łącznie niemal 4,9 tysięcy wniosków (stan na 30 czerwca 2022 r.). Zgodnie z danymi NFOŚiGW, największą liczbowo grupą beneficjentów byli odbiorcy indywidualni. Odpowiadają oni za 2670 wniosków na łączną kwotę ponad 56 mln zł. Spośród liczby wniosków złożonych przez odbiorców indywidualnych, posiadacze Karty Dużej Rodziny, złożyli 720 wniosków na kwotę 19,4 mln zł. NFOŚiGW na ten moment nie przyjął jeszcze wszystkich wniosków. Do tej pory przyjętych przez NFOŚiGW zostało 1296 z 2670 wniosków na łączną kwotę 28 mln zł.

Wnioski złożone przez przedsiębiorców

NFOŚiGW przyjął 677 wniosków od beneficjentów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorców. Wnioski te opiewają na kwotę ponad 20 mln zł. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie zakupu 674 samochodów osobowych kategorii M1 (17,2 mln zł), 56 zeroemisyjnych „dostawczaków” kategorii N1 o DMC do 3,5 tony (2,7 mln zł) oraz 65 pojazdów kategorii L (240 tys. zł), czyli skuterów, quadów i trójkołowców.

Inflacja i wzrost stóp procentowych

Zdaniem Macieja Mazura, Dyrektora Zarządzającego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), w obliczu rosnących cen na rynku motoryzacyjnym, inflacji oraz wzrostu stóp procentowych wpływających na wysokość rat leasingu, Mój Elektryk jest kluczowym czynnikiem zachęcającym do zakupu samochodu elektrycznego.

“Aby program przyniósł wymierne korzyści rynkowe, konieczne jest jednak długoterminowe zapewnienie dostępu do subsydiów. Jak pokazują wyniki z połowy 2022 r., zainteresowanie dotacjami jest coraz większe.” - komentuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Dyrektor Zarządzający PSPA dodaje, że firmy stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów programu wsparcia.

Firmy leasingowe

Kolejną grupą ubiegającą się o wsparcie są firmy leasingowe. W ich przypadku instytucją dystrybuującą dotacje w imieniu NFOŚiGW jest Bank Ochrony Środowiska. W ramach naboru adresowanego do leasingodawców, z Funduszu wypłacono już dofinansowanie dla 1525 wnioskodawców na 1954 pojazdy. Łączna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku prawie 60 mln zł.

Program Mój Elektryk - podsumowanie na 30 czerwca 2022 r.
Źródło: PSPA.

Wsparcie objęło 1631 samochodów osobowych kategorii M1, 299 kategorii N1 oraz 24 pojazdy kategorii L. NFOŚiGW informuje, że w ramach naboru dotyczącego leasingu i wynajmu długoterminowego, obecnie procedowanych jest kolejnych 178 wniosków na 221 pojazdy na kwotę ponad 6 mln zł.

Jak wynika z powyższych danych, firmy leasingujące już w tym momencie odpowiadają za wygenerowanie niemal 60 mln zł wsparcia na zakup 1954 pojazdów. Jest to o prawie 4 mln zł więcej niż w przypadku złożonych wniosków przez odbiorców indywidualnych. 

Mój Elektryk stymuluje rynek pojazdów zeroemisyjnych

Dotychczasowe zainteresowanie wsparciem z programu Mój Elektryk jasno wykazuje, że wpływa on pozytywnie na stymulowanie rynku pojazdów zeroemisyjnych. Jego kontynuacja jest kluczowa do popularyzacji sektora elektromobilności w kraju, zwłaszcza w momencie jego rozwoju.

Zgodnie z „Licznikiem elektromobilności”, prowadzonym przez PSPA i PZPM, pod koniec maja 2022 r. po polskich drogach jeździło 48 675 pojazdów elektrycznych (warianty osobowe i użytkowe). W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły niemal połowę tej liczby (48 proc. 22 476 szt.). Pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles), czyli 24 200 szt. Na 30 czerwca 2022 r. park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1999 szt.

Źródło: PSPA.

Zobacz również