W maju w programie Czyste Powietrze złożono ponad 13 tys. wniosków

NFOŚiGW informuje, że w ubiegłym miesiącu w ramach programu Czyste Powietrze złożono w sumie 13 328 wniosków o dofinansowanie działań związanych z termomodernizacją budynków oraz wymianą źródła ciepła. Ta pula aplikacji uwzględnia 12 286 wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Niekwestionowanym liderem pod względem składanych wniosków pozostaje woj. śląskie (2559), na kolejnym miejscu uplasowało się woj. mazowieckie (1181), na trzecim miejscu woj. wielkopolskie. Najmniej wniosków złożono w woj. lubuskim (263).

 

8515 beneficjentów złożyło wnioski w podstawowej grupie dofinansowania, natomiast 3771 – w podwyższonej grupie dofinansowania.

 

Polacy stawiają na gaz i biomasę

12 286 wnioskodawców najczęściej ubiegali się o dofinansowanie wymiany kopciucha na kocioł gazowy kondensacyjny (5302). Kolejnym wyborem beneficjentów programu były kotły na biomasę (2443) oraz powietrzne pompy ciepła (2104). Wnioskodawcy ubiegali się także o wsparcie instalacji nowoczesnego kotła na węgiel (1916), ale także gruntowej pompy ciepła (307), systemu ogrzewania elektrycznego (180) oraz kotłów olejowych (7). 27 wnioskodawców starało się o dofinansowanie przyłącza do węzłów cieplnych.

Pula wniosków uwzględnia także dokumenty, w których beneficjenci ubiegali się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych – było ich dokładnie 2152.

Wypłacono ponad 58,74 mln zł, od początku programu – 1,6 mld zł

W ubiegłym miesiącu NFOŚiGW wypłacił w sumie 58,74 mln zł, co odpowiadało 5064 wypłat dofinansowań. Podpisano także ponad 11 441 umów w ramach Czystego Powietrza.

Od momentu uruchomienia programu Czyste Powietrze, czyli 19 września 2018 roku, do 4 czerwca 2021 roku złożono już ponad 254 tys. wniosków na łączną sumę dofinansowania 4,5 mld zł. Podpisano 206,1 tys. umów oraz wypłacono już 1,6 mld zł.

Bonusy dla gmin – termin mija 15 czerwca

NFOŚiGW na przestrzeni ostatnich miesięcy prowadził wiele działań, które mają na celu usprawnienie realizacji celów założonych w programie Czyste Powietrze. Wprowadzono wiele zachęt dla gmin. Według stanu na 4 czerwca 2021 roku, w ramach programu podpisano umowy już z 1772 gminami.

Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów. Na samorządy – od lutego tego roku, czyli od momentu ogłoszenia nowych zachęt – czeka w sumie ponad 100 mln zł na uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych, podwyższoną refundację kosztów za złożone wnioski i premie dla najbardziej aktywnych.

Redakcja GLOBEnergia