Wiele uwagi poświęca się ostatnio w mediach planom budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. Słyszymy również, że Polacy myślą, iż jest to niebezpieczna elektrownia, że obawiają się, że nie chcą takich instalacji na terenie naszego kraju.

Jak się jednak okazuje, świadomość Polaków rośnie. Pokazuje to chociażby najnowszy sondaż, na który powołuje się Ministerstwo Gospodarki.
Jak czytamy na oficjalnej stronie MG ponad połowa, bo 58% Polaków jest za budową elektrowni jądrowej i rozwojem tego sektora energetyki w naszym kraju. Według badanych to właśnie energetyka jądrowa potrafi zapewnić zarówno bezpieczeństwo energetyczne, jak i zatrzymać negatywne zmiany klimatu. 35% pytanych nie zgadza się na budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju. Warto nadmienić, że w podobnych badaniach w ubiegłym roku, sprzeciw wobec budowy elektrowni jądrowej wykazywało 42% respondentów.

Niezwykle zgodnie odpowiadano na pytanie: „Czy w Polsce potrzebna jest kampania informacyjna na temat energetyki jądrowej?” Aż 93% pytanych odpowiedziało twierdząco. Co więcej, jedynie 15% odpowiadających oceniło swój stan wiedzy na temat energetyki jądrowej jako bardzo dobry, lub wręcz celujący. Jeśli chodzi o zagadnienia, o które pytani chcieli poszerzyć swoją wiedzę to przede wszystkim tematy dotyczące wpływu takiego sposobu wytwarzania energii na zdrowie ludzi, a także tematy poświęcone składowaniu odpadów z elektrowni. Tematy, które Polaków interesują najmniej to koszty budowy elektrowni jądrowej oraz zasada działania elektrowni jądrowej.

Źródło:

Ministerstwo Gospodarki