Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała szacunkami. Baza umożliwi zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. CEEB uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. Warto także wiedzieć, że za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. GUNB informował pod koniec września, że w ciągu trzech miesięcy 157 223 deklaracje zostały złożone przez urzędnika (po fizycznym dostarczeniu deklaracji przez właściciela domu), natomiast 134 262 bezpośrednio przez obywateli za pomocą dedykowanej strony internetowej. Pomimo możliwości złożenia deklaracji drogą internetową, co wydaje się wygodniejszą opcją, Polacy wolą informować o ogrzewaniu w domu bezpośrednio w urzędzie, o czym pisaliśmy TUTAJ.

W bazie jest ponad 340 tys. deklaracji – długa droga do 5 mln

Według najnowszych danych z dnia 11 października 2021 roku do bazy wpłynęło 340 270 wniosków, z czego 325 523 deklaracje dotyczą budynków mieszkalnych, natomiast 14 1456 deklaracji – budynków niemieszkalnych.

Zdecydowana większość deklaracji tj. 317 798 dotyczyła źródeł ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021 roku, natomiast pozostała część 22 481 – przed 1 lipca 2021 roku. Z czego wynika taka tendencja? Otóż właściciele budynków, którzy uruchomili źródło ciepła w lipcu lub później mają 2 tygodnie na złożenie deklaracji do CEEB. Pozostali, czyli osoby, które uruchomiły źródło ciepła przed 1 lipca, mają 12 miesięcy na złożenie stosownych informacji.

GUNB przedstawił także dane dotyczące rodzaju źródła ciepła według dokumentów złożonych do dnia 12 października 2021 roku. Wyniki potwierdzają szacunki ekspertów. Najwięcej osób zadeklarowało korzystanie ze źródeł gazowych (143 568). Na kolejnym miejscu uplasowały się kotły na paliwa stałe z opcją ręcznego podawania paliwa (94 258), kotły na paliwa stałe z automatycznym podajnikiem (67 650), kominki i kozy (62 872), ogrzewanie elektryczne i bojlery (43 822). Właściciele nieruchomości zadeklarowali także korzystanie z kolektorów słonecznych do ciepłej wody lub z funkcją wspomagania ogrzewania (20 630) i pomp ciepła (16 361). Ponadto ponad 15 tys. osób zadeklarowało korzystanie z piecokuchni, kuchni węglowej i trzonu kuchennego, ponad 13 tys. z pieców kaflowych, 6310 – z kotłów olejowych. Do lokalnej sieci ciepłowniczej podłączonych jest 12 971 budynków, których dotyczą złożone deklaracje.

Najczęściej palimy węglem

Osoby, które zadeklarowały korzystanie z kotłów na paliwa stałe, najczęściej palą w nich węglem i paliwami węglopochodnymi (117 497). Kolejnym popularnym źródłem ciepła jest drewno kawałkowe (79 627), pellet drzewny (18 880) oraz pozostałe rodzaje biomasy (2379).

Kotły poniżej klasy 3 dominują w naszych domach

Według stanu na 11 października 2021 roku, kotły na paliwo stałe posiadają klasę poniżej poziomu 3 (lub brak informacji) – zadeklarowano użytkowanie 78 144 takich jednostek. Na kolejnym miejscu znalazły się kotły z klasą 5 (32 921), z klasą 3 (26 065), klasą 4 (16 675) oraz kotły klasy Ekoprojekt – 5 387.

Dane będą weryfikowane

Wszystkie dane, które wpłyną do CEEB będą weryfikowane. Błędy popełnione przy wypełnianiu składanej deklaracji nie są sankcjonowane, ale będą weryfikowane przez urzędników. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Deklaracje musi złożyć właściciel każdego budynku

Warto przede wszystkim wiedzieć, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Sama deklaracja zawiera tylko podstawowe informacje: zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje od imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po numer telefonu i adres email.

Redakcja: Patrycja Rapacka 

 

Redakcja GLOBEnergia