Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa na ukończeniu!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PSE

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, kolejne elementy niezbędne do połączenia elektroenergetycznego z Litwą są coraz bliżej ukończenia. Most elektroenergetyczny jest jedną z najważniejszych inwestycji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego współfinansowanych ze środków unijnych w Programie Infrastruktura i Środowisko.

Fot. PSE S.A 

Na budowę tego połączenia przyznano ponad 767,86 mln zł ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Z tej puli pieniędzy realizowanych będzie 6 inwestycji:

• Budowa stacji 400/220/ 110 kV Ołtarzew,
• Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew,
• Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II),
• Budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów,
• Budowa linii Ełk Bis - Granica RP,
• Budowa stacji Stanisławów.

Od 24 kwietnia 2014 r. w polskim systemie przesyłowym działa stacja elektroenergetyczna Ołtarzew. Wysoki stopień zaawansowania prac można zaobserwować na budowie stacji Stanisławów. Na stacji wykonano już 70 proc. zaplanowanych prac, w tym: zainstalowano już aparaturę elektroenergetyczną (wyłączniki, przekładniki, odłączniki). W trakcie budowy są kanały kablowe i drogi wewnętrzne. Trwają także prace w budynku technologicznym, gdzie znajdować się będą główne urządzenia sterownicze zabezpieczające poprawną pracę stacji.

ostołęka-narew
Fragment planu budowy lini Narew-Ostrołęka Fot. PSE S.A.

Kolejnym elementem połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, którego budowa postępuje w szybkim tempie jest budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów. Powstają fundamenty i konstrukcje słupów, a zaawansowanie budowy stacji Siedlce Ujrzanów jest na poziomie 80 proc. Budowa nowej linii i dwóch stacji: w Stanisławowie i Ujrzanowie zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniej części województwa mazowieckiego.
Tego typu projekty stanowią integralny element rozbudowy  Krajowego Systemu Przesyłowego i są niezbędne do zrealizowania połączenia polskiego systemu przesyłowego z systemem przesyłowym Litwy. Realizacja międzysystemowego połączenia przyczyni się do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju