ABB wygrała przetarg na realizację zamówienia o wartości ponad 800 mln USD ogłoszony przez Scottish Hydro Electric (SHE) Transmission plc.

Dostawa obejmuje połączenie wysokonapięciowe prądu stałego (HVDC) Caithness-Moray, które połączy sieć elektroenergetyczną po obu stronach zatoki Moray Firth w północnej Szkocji. Realizacja kontraktu jest następstwem przychylnej decyzji wydanej przez Ofgem – niezależny krajowy organ regulacyjny – w kwestii zapotrzebowania na tego typu połączenie. ABB zaprojektuje, wykona, dostarczy i przekaże do eksploatacji dwie naziemne stacje przekształtnikowe wykonane w technologii HVDC Light. Stacja o mocy 1200 MW znajdować będzie się w Blackhillock w hrabstwie Moray, a druga stacja – o mocy 800 MW – w Spittal w hrabstwie Caithness.
 
Zakres dostawy ABB obejmuje także kable podwodne i podziemne o łącznej długości przesyłowej wynoszącej prawie 160 kilometrów. Przekazanie połączenia do eksploatacji planowane jest na rok 2018.
SHE Transmission rozbudowuje obecnie swoją sieć elektroenergetyczną na północy Szkocji, aby sprostać gwałtownemu wzrostowi w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Planowane jest włączenie do sieci energii pozyskiwanej z wiatru, fal oraz pływów o mocy około 1200 MW. W powiązaniu z rozbudową istniejącej sieci na lądzie projekt ten stanowi największą inwestycję w sieć elektroenergetyczną na terenie północnej Szkocji od lat 50. XX wieku, gdy rozbudowano tam elektrownie wodne.

Kluczowe znaczenie w projekcie ma instalacja podwodnego kabla HVDC o zdolności przesyłowej do 1200 MW (moc wystarczająca do zaspokojenia potrzeb ok. 2 mln mieszkańców Szkocji). Kabel położony będzie pomiędzy hrabstwami Caithness i Moray.

Technologia HVDC Light jest coraz częściej wykorzystywana w różnorakich zastosowaniach, takich jak przyłączanie odległych źródeł energii odnawialnej, połączenia ponadgraniczne, dostarczanie zasilania z lądu na platformy wiertnicze czy sieci elektroenergetyczne w miastach, gdzie dostępna jest ograniczona przestrzeń.

Źródło: ABB