29 czerwca 2020 roku Polenergia oraz Siemens Energy podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru. Współpraca ma przyczynić się do dekarbonizacji energetyki i przemysłu, szczególnie że rosnące ceny energii elektrycznej i uprawnień do emisji skłaniają do poszukiwania mechanizmów, które obniżyłyby koszty energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej w procesach technologicznych.

Od gazu ziemnego do wodoru

Jak podaje Polenergia, elastyczność technologii opartych o gaz ziemny, będzie wstępem do
wprowadzenia pionierskich technologii wodorowych, których realizację firma zapowiedziała na lata 2020 – 2024.

Wierzymy w wodór i chcemy jak najszybciej zająć pozycję w tym sektorze na krajowym rynku. Istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej. – powiedział dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii

Aby zrealizować te cele, Polenergia nawiązała współpracę z Siemens Energy – partnerem, który ma doświadczenie w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii długoterminowego zaopatrzenia w energię przy istotnym ograniczeniu emisji CO2.

Współpraca

Jak podaje Polenergia, ustalony zakres potencjalnej współpracy obejmuje analizę
projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w segmencie kogeneracji przemysłowej oraz
zastosowania technologii wodorowych. Projekty mogłyby obejmować wspólną
realizację niskoemisyjnych instalacji gazowych dla przemysłu, elektrolizerów, ogniw paliwowych, turbin gazowo-wodorowych i wodorowych oraz magazynów wodoru wdrażanych w polskim przemyśle oraz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, które zastąpiłyby wysokoemisyjne aktywa węglowe.

Wodór jako nośnik paliwa

Wodór jest paliwem przyszłości, które ma szansę w przyszłości zastąpić gaz ziemny. Można go nazwać zielonym, jeśli do jego produkcji została wykorzystana energia ze źródeł odnawialnych. Taki wodór może być wytwarzany m.in. w procesie elektrolizy, przyczyniając się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Ogromną zaletą wodoru jest to, że w przeciwieństwie do energii elektrycznej, można go magazynować w dużych ilościach i przez dłuższy czas. Wykorzystanie wodoru jest jednym z elementów, który w przyszłości może przyczynić się do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej.

 

Redakcja GLOBEnergia