Celem Polenergii jest 20 MW nowych mocy fotowoltaicznych, na farmach. Dzięki podpisanej umowie kredytowej z ING Bankiem Śląskim, Spółka pokryje koszty finansowania 8 MW farm zlokalizowanych w gminie Sulechów w województwie lubuskim. Ich budowa zbliża się ku końcowi, a planowany termin rozpoczęcia eksploatacji to styczeń 2020 roku. Według szacunków, farmy pozwolą na roczną produkcję energii w wysokości 8 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 4,5 tysiąca gospodarstw domowych.

Polenergia to jedna z największych polskich prywatnych grup energetycznych, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych, gazowych konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią
elektryczną. Najbardziej znana jest ze swojego strategicznego projektu, którym jest realizacja budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW.

Co więcej, wszystkie projekty fotowoltaiczne Polenergii, które są obecnie realizowane, wygrały aukcję w 2018 roku i uzyskały prawo do pokrycia przez 15 lat ujemnego salda w odniesieniu do ceny energii elektrycznej zaoferowanej w aukcji.

Współpraca z ING

Na budowę 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW zlokalizowanych w gminie Sulechów w województwie lubuskim, Polenergia otrzymała kredyt refinansujący od ING. Jego kwota wyniesie nie więcej niż 15,5 mln PLN, a spłata potrwa do czerwca 2034 roku. Oprocentowanie równe jest stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.

Współpraca obejmuje również pozostałe planowane 12 MW farm fotowoltaicznych. Umowa kredytu przewiduje udzielenie finansowania na budowę oraz obsługę podatku VAT kolejnych farm fotowoltaicznych w kwocie nie większej niż 29 mln PLN. W sumie transakcja w wysokości 44,5 mln PLN jest jedną z największych w tym roku na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Finansowanie projektów Polenergii zostało udzielone na zasadzie Project Finance, jako jedno z pierwszych tego typu finansowań farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym na polskim rynku.

Dalsze plany

Realizacja 12 MW o których mowa, jeszcze nie jest stuprocentowo potwierdzona. Ich wykonanie zależy od aukcji OZE, które zbliżają się wielkimi krokami. Aukcje dotyczące energetyki słonecznej odbędą się 5. grudnia w przypadku mocy mniejszych niż 1 MW i 10. grudnia w przypadku mocy większych niż 1 MW.

Warunkiem realizacji tej części umowy kredytowej, która dotyczy 12 MW nowych farm, jest m.in. wygrana projektów Polenergii w planowanej na 2019 rok aukcji dla odnawialnych źródeł energii oraz podjęcie przez Spółkę pozytywnej decyzji inwestycyjnej.

Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii podkreśla, że finansowanie projektów fotowoltaicznych jest kluczową częścią strategii Polenergii. Spółka stawia na
rozwój farm fotowoltaicznych, które po energetyce wiatrowej staną się drugim, ważnym segmentem produkcji energii z OZE.

W zbliżających się aukcjach, Polenergia planuje udział zarówno w segmencie energetyki wiatrowej jak i słonecznej. W przypadku projektów elektrowni fotowoltaicznych łączna moc zgłoszona do akcji wynosić będzie do 12 MW. W dalszych planach Spółka myśli o kolejnych inwestycjach fotowoltaicznych o mocy 30 MW. Te projekty znajdują się jednak jeszcze we wczesnej fazie rozwoju.

Źródło: Polenergia

Redakcja GLOBEnergia