Przez ostatnie tygodnie dużo miejsca na naszym portalu poświęciliśmy projektowi poselskiemu posłów PiS dotyczącemu ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. 

 
Pisaliśmy  o nowych zapisach, o wynikających z nich obowiązkach i następstwach. Pytaliśmy o komentarze ekspertów, którzy na co dzień zaangażowani są w rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, porównywaliśmy prawo w Polsce, do rynków aktywnie rozwijających energetykę wiatrową. 
 
Do tej pory branża próbowała interweniować w sprawie zapisów projektu ustawy, wystosowała nawet list otwarty, aktywnie śledziła prace nad ustawą. Medialna zawierucha zaangażowała kolejnych polityków do zagłębienia się w temat energetyki wiatrowej w Polsce i rozmów z branżą. Z oficjalnych informacji wynika, że partią, która chce rozmawiać ze specjalistami w tej sprawie jest partia .Nowoczesna, która zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych na temat przyszłości energetyki wiatrowej w Polsce.
 
Otwarte konsultacje społeczne odbędą się pod oficjalnym tytułem: „Czy energetyka wiatrowa przestanie się rozwijać? – zagrożenia związane z poselskim projektem Ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe ”.
Jak przekonuje partia w oficjalnym komunikacie „Celem konsultacji jest dyskusja nad procedowanym obecnie projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wnioski z konsultacji będą punktem odniesienia do dalszych działań podejmowanych w Sejmie przez parlamentarzystów z Klubu Poselskiego Nowoczesnej Ryszarda Petru.”
 

 Konsultacje odbędą się 29 marca 2016 r. w godz. 11.00 – 14.00 w Sejmie RP, ul. Wiejska 4/6/8, budynek C, Sala Kolumnowa. 

 
Do udziału w konsultacjach zaproszeni są eksperci, przedsiębiorcy zajmujący się energetyką wiatrową, przedstawiciele organizacji społecznych oraz środowisk skupiających producentów energii wiatrowej w Polsce. (Obecność oczywiście należy potwierdzić do piątku – szczegóły w oficjalnym zaproszeniu)