Polityka Prywatności

GLOBENERGIA – RODO

25 maja 2018r. w życie weszły przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W Globenergia dokładamy wszelkich starań, aby do minimum ograniczyć przetwarzania danych osobowych. Zakres w jakim się to odbywa dotyczy niezbędnego minimum, określonego np. w Regulaminie sklepu, czy innych sytuacjach, gdzie dane osobowe służą prawidłowej realizacji określonej usługi.

Dlatego, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Globenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków 
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod wyżej wymienionym adresem oraz pod adresem e-mail: redakcja@globenergia.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie związanym z bieżącą działalnością Globenergia Sp. z o.o.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 
 • rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę oferowaną przez Globenergię, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b Rozporządzenia, (w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy)
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
 • korzystanie z usług sklepu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
 • rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – c Rozporządzenia (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
 • utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników szkoleń zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania wizerunku 
 • oraz innych sprawach związanych z realizowaniem działalności statutowej art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Globenergii)
 1. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Globenergię Sp. z o.o. następującym podmiotom: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom obsługującym programy kadrowo – księgowe, firmom kurierskim, firmom zajmującym się realizacją płatności za zakupy dokonywane w serwisach Globenergia.
  – W związku z płatnością dokonywana za pośrednictwem Serwisu Dotpay informujemy, że Dotpay staje się administratorem Państwa danych osobowych, które przekazywane są przez Glogenergię Sp. z o.o. Jest to co najmniej adres email, jednakże w niektórych przypadkach może to być także imię, nazwisko oraz adres. Kontakt z Dotpay, w kwestiach związanych z przetwarzaniem tych danych możliwy jest pod +48 12 688 26 00 oraz bok@dotpay.pl.
 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  za wyjątkiem wizerunku który może zostać upublicznione na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram. 
 1. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 1. W przypadku, gdy Pan / Pani uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
 1. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację umów na świadczenie usług przez Globenergię, podobnie jak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacjach, gdy o nią prosimy.