Polityka Surowcowa Państwa – rok po przyjęciu przez Rząd RP

17 maja 2023 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski. Organizatorem konferencji są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który wypełnia zadania państwowej służby geologicznej. Patronat Honorowy nad konferencją objął Premier Mateusz Morawiecki. Patronem medialnym wydarzenia jest między innymi GLOBENERGIA!

Zdjęcie autora: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Zdjęcie autora: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Podziel się

Konferencja będzie okazją do przedstawienia dotychczasowego stanu realizacji, przyjętej przez Radę Ministrów 1 marca 2022 r., Polityki Surowcowej Państwa (PSP2050) – podstawowego dokumentu strategicznego określającego długofalowe działania niezbędne dla wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowego Polski.

Podczas Konferencji postaramy się zarówno omówić tezy zawarte w PSP2050, potwierdzić ich ważność, nakreślić główne zadania do wykonania na najbliższe lata, jak i przedstawić dotychczasowy postęp prac. PSP2050 to program zakrojony na wiele lat, stąd bardzo istotne jest podsumowanie pierwszego roku, aby potwierdzić lub zweryfikować obraną na początku ścieżkę realizacji

powiedział Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Podczas dyskusji zostaną poruszone kluczowe zagadnienia związane z dostępem do surowców mineralnych i ich zagospodarowaniem, ochroną złóż kopalin, współpracą międzynarodową w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Przedstawione zostaną także zadania realizowane przez państwową służbę geologiczną oraz prawne aspekty realizacji PSP2050

W debatach udział wezmą przedstawiciele Rządu RP oraz kluczowi eksperci branżowi, w tym geolodzy, prawnicy, naukowcy, przedstawiciele firm związanych z wydobyciem i przeróbką surowców mineralnych.

Wśród gości między innymi:

 • Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska
 • Marek Wesoły –Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego
 • Ireneusz Zyska – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 • Piotr Dziadzio – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
 • Andrzej Sadoś – Stały Przedstawiciel RP przy UE 
 • Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, Grupa PGE S.A.
 • Tomasz Rogala – Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A. 
 • Mirosław Kidoń – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
 • Mariusz Grab – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 
 • Edward Paździorko – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji w formule on-line. Wystarczy wejść na stronę https://www.pgi.gov.pl/konferencja-psp2050-rejestracja i wypełnić formularz rejestracyjny. Termin rejestracji upływa 15 maja 2023 r. 

W celu uzyskania bieżących informacji zapraszamy na stronę organizatora 

www.pgi.gov.pl oraz na stronę konferencji https://psp2050.pl/