Modułowe magazyny energii

24 marca br. przedstawiciele uczelni oraz MPK Lublin i Tele-Fonika Kable SA sygnowali list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze magazynów energii elektrycznej. Celem kooperacji jest budowa modułowych magazynów energii elektrycznej na potrzeby przedsiębiorców. Trzy pilotażowe urządzenia powstaną na terenie uczelni (do badań funkcyjnych), na terenie zakładu produkcyjnego TFKable i zajezdni MPK Lublin.

Dr inż. Dariusz Zieliński z Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej wskazał, że każdy magazyn będzie posiadał zabudowę kontenerową z możliwością równoległego łączenia kilku/kilkunastu magazynów, aby zwiększyć całkowitą moc i/lub pojemność, w zależności od potrzeb użytkownika. Urządzenia mają być uniwersalne tj. posiadać możliwość połączenia zarówno z siecią trójfazową niskiego napięcia, jak i z siecią napięcia stałego, np. siecią trakcyjną zasilającą trolejbusy.

Naukowcy informują, że dodatkowym atutem w przypadku takiego magazynu ma być karta rozszerzeń, zawierająca mikrokontroler zarządzający magazynem na poziomie lokalnym. Za pomocą tego układu możliwa będzie optymalizacja zużycia mocy i energii w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie redukcja mocy przyłączeniowej przedsiębiorstwa i generowanie oszczędności związanych ze zmniejszonym szczytowym obciążeniem.

Rozwiązanie ma być dedykowane dla przedsiębiorstw i stanowić odpowiedź na konieczność ograniczenia poboru mocy.

Magazyny odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców

Tomasz Fulara, prezes zarządu MPK Lublin, poinformował, że w przedsiębiorstwach, takich jak MPK Lublin, problem energii elektrycznej jest bardzo widoczny, bo szczytowy pobór mocy wynosi ponad 1500 kW, zaś średni dobowy – 70 kW. Generuje to ogromne koszty, wynikające z zapewnienia mocy przyłączeniowej przez zakład energetyczny. Proponowany magazyn ma pokryć częściowo zapotrzebowanie na energię i moc w chwilach, gdy dochodzi do maksymalnych obciążeń sieci. W efekcie, dobowa krzywa obciążenia zostanie spłaszczona i będzie możliwe obniżenie całkowitej mocy przyłączeniowej zakładu.

Jest to ważna kwestia ze względu na planowane przepisy, według których przedsiębiorstwa będą obciążone dodatkową opłatą w zależności od stosunku trwania obciążenia pełną mocą przyłączeniową do całego czasu pracy przedsiębiorstwa (w skali dnia). Politechnika Lubelska wyjaśnia, że opłacalne jest zatem obniżenie w szczycie (poprzez rozładowywanie magazynu) i zwiększenie obciążenia w dolinie (poprzez ładowanie magazynu), ponieważ im bardziej wyrównana będzie krzywa obciążenia, tym mniejsza będzie opłata, jaka spadnie na przedsiębiorstwo.

Budowa mobilnych magazynów energii jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju TFKable Group. Mają być naturalnym uzupełnieniem oferty dedykowanej dla odnawialnych źródeł energii tj. systemów kablowych średniego napięcia dla morskich i lądowych farm wiatrowych. Przedstawiciele producenta kabli podkreślają, że funkcjonalnością tego rozwiązania będzie m.in. możliwość ich połączenia z farmą fotowoltaiczną, co pozwoli na zmniejszenie strat energii elektrycznej, eliminując konieczność jej wyłączenia spowodowaną na przykład wzrostem napięcia w sieci. Dzięki temu rozwiązaniu można będzie w sposób znaczny zwiększyć współczynnik autokonsumpcji farm fotowoltaicznych.

Źródło: Politechnika Lubelska

Redakcja GLOBEnergia