Projekt gaśnicy

Nad urządzeniem pracują naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej, Warszawskiej oraz jednej z firm, będącej lokatorem Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT). W planie jest stworzenie innowacyjnej gaśnicy, która  byłaby wykorzystywana do gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych, będących urządzeniami pod napięciem. Eksperci podkreślają, że na wymianę kotłów, termomodernizację, instalację paneli fotowoltaicznych czy budowę farm fotowoltaicznych decyduje się coraz więcej osób. Inżynierowie chcą wprowadzić rozwiązanie, które będzie dawało dodatkowy rodzaj zabezpieczenia, w szczególności przeciwpożarowe. Lokator KPT, będący firmą z sektora fotowoltaicznego, wskazał, że sam będzie z niego korzystać.

– To będzie dwukomorowe urządzenie gaśnicze zawierające dwa środki gaśnicze. Pierwszy z nich odcinać będzie dopływ prądu do instalacji, drugi natomiast będzie odpowiadać za gaszenie źródła pożaru. Będzie to rozwiązanie innowacyjne, do tej pory nie ma takiego produktu na rynku. I nie chodzi tylko o Polskę, ale o cały świat – wyjaśnia dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. Politechniki Świętokrzyskiej, pomysłodawca rozwiązania.

Substancja odcinająca dopływ energii będzie niepalna. Będzie charakteryzować się wysoką lepkością, żeby stworzyć na module fotowoltaicznym pewien rodzaj filmu, odcinającego dopływ promieni słonecznych do struktury ogniw fotowoltaicznych. Będzie także na tyle elastyczna, aby można było ją łatwo usunąć bez niepotrzebnego, dodatkowego uszkodzenia instalacji. Dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚk., wyjaśnia iż będzie to szczególnie trudne wyzwanie, ponieważ substancja ta musi być również niepalna oraz nietoksyczna, jak również optymalna pod kątem składu chemicznego i oddziaływania na środowisko naturalne. Obecnie prowadzone są badania nad różnymi dodatkami do substancji chemicznych, które można by było wykorzystać w gaśnicy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie do przedsięwzięcia przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie „Szybka Ścieżka” w ramach programu Inteligentny Rozwój. Otrzymano 3,7 mln zł wsparcia. Produkt powinien trafić na rynek w pierwszej połowie 2023 r.  Wprowadzenie gaśnicy na rynek będzie poprzedzone wielokrotnymi testami oraz odpowiednimi badaniami dopuszczającymi produkt do obrotu. Testy gaśnicze prowadzone będą nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale przede wszystkim rzeczywistych – czyli na realnych instalacjach fotowoltaicznych o mocy 10 kW oraz różnorodnym podłożu imitującym dachy. Zanim produkt trafi na rynek, będzie poddany certyfikacji.

Naukowcy wskazują, że obecnie zabezpieczeniem dla fotowoltaiki są instalacje przeciwprzepięciowe oraz odgromowe, które się sprawdzają. Gaśnica ma zapewnić projektantom, rzeczoznawcom i instalatorom gwarancje podwyższonego poziomu bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych.

Na łamach GLOBEnergia.pl pisaliśmy już o podobnym rozwiązaniu – PVStop. Jest to gaśnica, która pokrywa moduły PV jak „płynna plandeka”, blokując dostęp światła i „wyłączając” moduły PV w ciągu kilku sekund, czyniąc system fotowoltaiczny bezpiecznym elektrycznie.

Źródło: Urząd Miasta Kielce

 

Redakcja GLOBEnergia