Produkcja i zużycie energii pochodzącej z biomasy rośnie gwałtownie i ma ogromny potencjał dalszego rozwoju, komentują przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy w kontekście ostatnio wydanego raportu ,,European Bioenergy Outlook”.

Europejski rynek pelletu drzewnego w 2013 roku pochłonął 19 milionów ton tego ekologicznego surowca w sektorach grzewczym i energetycznym, przy czym oba sektory wykazują wyraźne tendencje wzrostowe. Jest to wyraźna przewaga Europy nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, gdzie produkcja pelletu choć wciąż wzrasta, to w 2013 roku wyniosła odpowiednio 4,5 i 3,2 milionów ton.

Sprawozdanie statystyczne Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy pokazuje, że sektor jest gotowy do dalszego rozwoju mimo gwałtownego wzrostu w ostatnich latach – komentuje Przemysław Bieńkowski, wiceprezes Stelmet. Kontynent europejski skonsumował w 2013 roku blisko 19 milionów ton pelletu, jak wynika z danych ze współpracującej z AEBIOM organizacji – European Pellets Council. Ilość ta jest 4 razy większa niż reszta świata razem wzięta.
 
Polska 7 producentem pelletu w Europie
Europa wyprodukowała 12,2 milion ton pelletu, sama Polska została sklasyfikowana jako 7 producent tego ekologicznego paliwa. Reszta została importowana głównie z Ameryki Północnej – Kanady i Stanów Zjednoczonych Istnieje jednak możliwość zmiany tej sytuacji, ponieważ mniej niż 2/3 biomasy leśnej UE jest dostępne dla dostawców każdego roku. Leśny skład wzrasta ponadto corocznie o 289 milionów metrów sześciennych.

Raport stwierdza, że finalne zużycie energii cieplnej i elektrycznej z biomasy oraz biopaliw transportowych wzrosło do równowartości 102 milionów ton oleju ekwiwalentnego. (energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg.)

Wzrost sektora biomasy nadal wyprzedza rządowe oczekiwania. Wyprodukowane 71,7 Mtoe biomasy w UE w 2012 roku stanowi 9 proc. więcej niż zakładano w planach działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Sektor ten ma również znaczący wpływ na gospodarkę. Rynek biomasy daje zatrudnienie blisko 490 tysiącom Europejczyków.

Źródło: Stelmet


Przegląd kotłów na pellety dostępnych na polskich rynku w GLOBEnergia 5/2014