Polska branża PV liderem europejskim – zatrudnia najwięcej osób w segmencie prosumenckim

Europejskie stowarzyszenie branży energetyki słonecznej SolarPower Europe opublikowało opracowanie "EU Solar Jobs Report 2021". W oparciu o istniejący cel Komisji Europejskiej, zakładający 40-procentowy udział odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, już teraz możemy spodziewać się podwojenia liczby miejsc pracy w sektorze słonecznym do 742 tys. do końca dekady. Polski sektor energetyki słonecznej zatrudnia najwięcej osób w porównaniu do innych rynków europejskich.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Eksperci wskazują w raporcie, że liczba miejsc pracy w sektorze energetyki słonecznej w UE może ulec nawet potrojeniu do poziomu 1,1 mln w 2030 roku, o ile cel OZE zostanie zwiększony do 45 proc. Europejskie stowarzyszenie wzywa Komisję Europejską do ambitniejszych celów w zakresie rozwoju OZE. Alternatywne źródła energii są kluczowe dla  skutecznej realizacji Porozumienia Paryskiego z 2015 roku oraz osiągnięcia celów neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Analizując obecne warunki na unijnym rynku pracy w sektorze energetyki słonecznej, w badaniu szacuje się, że do końca 2020 roku sektor ten stworzył około 357 tys. miejsc pracy, co stanowi ogromny wzrost w stosunku do szacunków SolarEurope z 2016 roku, mówiących o 81 tys. miejsc pracy. W perspektywie średnioterminowej badanie przewiduje utworzenie 584 tys. miejsc pracy w sektorze solarnym w UE do 2025 roku, co stanowi wzrost o 64 proc. w ciągu pięciu lat.

- Ogromne prognozy dotyczące wzrostu miejsc pracy związanych z energetyką słoneczną nie są zaskoczeniem. Żadna inna technologia energetyczna nie wymaga tak dużej liczby miejsc pracy jak energia słoneczna, która w fazie budowy tworzy od 2 do 6 razy więcej miejsc pracy - powiedziała Walburga Hemetsberger, dyrektor generalny SolarPower Europe.

Dodała, że europejski sektor PV musi się szybko rozwijać, aby osiągnąć cele klimatyczne Europy, co wiążę się z rozbudowaniem siły roboczej.

- Konieczne jest, aby państwa członkowskie UE wsparły pilne szkolenie i rozwój wykwalifikowanej siły roboczej, która zapełni kluczowe miejsca pracy – powiedziała przedstawicielka stowarzyszenia.

Michael Schmela, szef działu Market Intelligence SolarEurope podkreślił, że miejsca pracy związane z energetyką słoneczną w UE będą nie tylko kluczem do realizacji celów klimatycznych z Paryża - ambicje fotowoltaiczne zmierzają do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Mimo, że Europa posiada wyjątkowo silny sektor badań i rozwoju w dziedzinie energetyki słonecznej oraz wiodących producentów, nie każdy produkt potrzebny do stworzenia systemu fotowoltaicznego może być obecnie wytwarzany w Europie. Unia Europejska musi wspierać inwestycje w miejsca pracy przy produkcji technologii słonecznej, w szczególności na terenie Europy – powiedział Schmela.

Instalacje dachowe mogą zapewnić 25 proc. potrzeb energetycznych Europy

Raffaele Rossi, starszy analityk ds. polityki i rynku w SolarEurope Power wskazał, że mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe systemy energetyki słonecznej na dachach tworzą więcej miejsc pracy niż systemy budowane w formie dużych farm fotowoltaicznych.

- Dachy w Europie mogłyby zaspokoić do 25 proc. potrzeb energetycznych kontynentu. Dlatego musimy szybko opracować strategię wdrażania fotowoltaiki na dachach i odblokować ten ogromny potencjał zatrudnienia i energii – powiedział Rossi.

Polski rynek PV zatrudnia najwięcej osób

W Polsce do 2020 roku powstało ponad 90 tys. etatowych miejsc pracy w sektorze energetyki słonecznej, co stanowi 26 proc. wszystkich miejsc pracy w europejskim sektorze PV. Czyni to Polskę największym pracodawcą w sektorze słonecznym w UE w 2020 roku.

Wykres: SolarEurope Power

Na początku może się to wydawać zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Polska jest dopiero czwartym co do wielkości rynkiem UE i nie jest dużym producentem energii fotowoltaicznej... Ta pozorna sprzeczność wynika z połączenia kilku czynników. Jednym z nich jest fakt, że większość rocznego przyrostu o łącznej mocy 2,4 GW stanowiły systemy fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych, czyli małe systemy dachowe, których instalacja tworzy więcej miejsc pracy niż większe systemy PV w segmencie dużych farm słonecznych.

Wykres: SolarEurope Power

Zatrudnienie w polskim sektorze będzie spadać i w okolicach 2025 roku może sięgnąć 60 tys. miejsc pracy w scenariuszu średnim. - Liczba miejsc pracy w Polsce zmniejszy się po wyjątkowych wynikach programu wsparcia dla fotowoltaiki mieszkaniowej - czytamy w raporcie.

Wykres: SolarEurope Power

Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV Bogdan Szymański podczas ostatnich posiedzeń sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych (ESK) wskazał, że branża związana tylko z segmentem energetyki prosumenckiej zatrudnia około 120 tys. osób w Polsce.

Źródło: SolarEurope

Zobacz również