Seul świeci przykładem.

Dobrym przykładem dla polskich decydentów może być decyzja rządu w Korei Południowej, która precyzuje założenia projektu Solar City Seoul. Rząd metropolitarny w Seulu powołał do życia nowy plan zwiększenia mocy fotowoltaiki do 1 GWp, do końca 2022 r. w stolicy Korei Płd. Instalacje fotowoltaiczne powstaną na dachach budynków administracji publicznej oraz na dachach miliona domów w koreańskiej stolicy. Aktualnie w samym Seulu zainstalowano elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 203,6 MWp, które produkują rocznie ok. 237805 MWh czystej energii elektrycznej.

Jednocześnie została zredukowana emisja dwutlenku węgla o ponad 109 ton w skali roku. Program Solar City Seoul będzie finansowany z dotacji publicznych, a elektrownie fotowoltaiczne będą budowane z uwzględnieniem estetyki budynków i zasad bezpieczeństwa. Pod koniec 2017 r. rząd Korei Południowej podniósł cel kraju w zakresie energii odnawialnej – do 2030 r. 20% energii elektrycznej będzie wytwarzane z OZE. Projekt jest częścią większego programu, który ma na celu uniezależnienie czwartej co do wielkości gospodarki Azji od wytwarzania energii elektrycznej z węgla, gazu i energii jądrowej. Kolejnym celem Korei jest wytwarzanie 35% energii elektrycznej z OZE do 2040 r.

Burmistrz Seulu aktywnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz jest wzorem do naśladowania dla innych włodarzy miast Azji Wschodniej. Seul aktywizuje obywateli i firmy do inwestycji w instalacje fotowoltaiczne poprzez inicjatywy edukacyjne przedstawiające m.in. korzyści z wykorzystywania niewyczerpanej energii słonecznej do produkcji prądu. Miasto w celu promowania „rewolucji słonecznej” planuje instalować fotowoltaikę wzdłuż ulic, w większości dzielnic. Jednym z pierwszych już zrealizowanych projektów jest plac w centrum miasta, który został przekształcony w fotowoltaiczną ulice Seulu, oświetlenie uliczne jest zasilane ze słońca, jak również ławki i pojemniki na śmieci. Pośrednim celem włodarzy jest wykorzystanie fotowoltaiki w mieście jako atrakcji turystycznej.

Cypr przekształca budynki użyteczności publicznej w budynki produkujące prąd ze słońca

Odpowiedzią władz Cypru na stale rosnące ceny energii była decyzja o inwestowaniu w elektrownie fotowoltaiczne. Ten wyspiarski kraj od lat korzysta z energii słonecznej i niemal każdy dom ma zainstalowane kolektory słoneczne. Urzędnicy szacują, że łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych wynosi ok. 750 000 m². Kolejnym krokiem są systemy fotowoltaiczne, które są na niemal każdym budynku rządowym, samorządowym, szkole i budynku wojskowym. Wszystkie elektrownie o mocach od ok. 5 kWp do ok. 100 kWp są przyłączone do sieci publicznej. Systemy fotowoltaiczne wybudowane na dachach szkół oprócz znaczącego obniżenia kosztów energii przyczyniły się do zwiększenia świadomości wśród uczniów w zakresie fotowoltaiki.

Cypr jako wyspa nie ma możliwości zakupu energii elektrycznej od państw sąsiednich, co oznacza, że w całości musi wytwarzać energię elektryczną na miejscu. Fotowoltaika instalowana na Cyprze wpisuje się w proekologiczną politykę Unii Europejskiej w zakresie rozwoju OZE i promocji zrównoważonego rozwoju. Budżet na realizacje projektu „Systemy fotowoltaiczne w budynkach użyteczności publicznej, szkołach i obiektach wojskowych” wynosił 5 043 989 EUR, z czego 3 134 474 EUR przeznaczono na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt był finansowany w ramach priorytetu „Środowisko i infrastruktura energetyczna” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój i konkurencyjność”.

W Polsce samych gmin jest łącznie 2477…

…do których przynależą liczne nieruchomości gdzie mogą być wybudowane elektrownie fotowoltaiczne. Jeśli do gmin dodamy budynki należące do urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, wówczas polska energetyka będzie w znacznie większym stopniu zdecentralizowana i demokratyczna.

Poszczególne gminy już korzystają z darmowej energii słonecznej i wytwarzają prąd na własne potrzeby, oto wybrane przykłady:

  •  na dachu pochyłym budynku Urzędu Gminy Żurawica niedaleko Przemyśla została wybudowana elektrownia fotowoltaiczna o mocy 25 kWp składająca się z modułów monokrystalicznych wyprodukowanych w technologii HCC;
  • na dachu płaskim budynku Urzędu Gminy w Przemęcie w województwie wielkopolskim została wybudowana mikroelektrownia fotowoltaiczna o mocy 13,23 kWp, do posadowienia modułów wykorzystano konstrukcję balastową;
  • Urząd Gminy Kowal w województwie kujawsko-pomorskim od 2015 r. wytwarza energię elektryczną ze słońca dzięki mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wybudowanej na dachu płaskim. Uzysk energetyczny instalacji można śledzić na stronie internetowej gminy Kowal oraz na telebimie, który jest na frontowej części budynku Urzędu Gminy w Kowalu.

Dach Urzędu Gminy Przemęt

Elektrownie fotowoltaiczne na dachach budynków należących m.in. do jednostek samorządu terytorialnego to demokratyzacja rynku energii i promowanie rozproszonych źródeł energii w każdej polskiej gminie, powiecie i województwie. Pozostanie mieć nadzieje, że polscy decydenci polityczni biorąc przykład ze swoich koreańskich odpowiedników przyczynią się do zwiększenia niezależności energetycznej budynków administracji publicznej i samorządowej.

Źródła: pv-magazine.com, ec.europa.eu, pl.wikipedia.org, english.seoul.go.kr, weforum.org, zurawica.pl, przemet.pl, gminakowal.pl

Erwin Kita

Redaktor GLOBEnergia