Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował własną elektrownię słoneczną o mocy 1,5 MW i powierzchni około dwóch hektarów.

Farma fotowoltaiczna wybudowana została na działce będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, na terenie Zakładu Produkcji Wody MIEDWIE. Większość energii produkowanej przez instalację jest zużywana na potrzeby własne, ponieważ pompownia potrzebuje do pracy 700-900 kW. Inwestor zakłada, że inwestycja zwróci się w okresie od sześciu do ośmiu lat.

Co interesujące, farma ta jest przykładem tego, że nie wszystkie farmy w Polsce są budowane na chińskich komponentach. Farma ta zbudowana została z modułów polskiej produkcji, na polskich konstrukcjach wsporczych i wykonawstwo instalacji to również zasługa polskiej firmy. Jedynym elementem całej instalacji, sprowadzanej z zagranicy są falowniki, ale również produkowane są w Europie –  we Włoszech.

Jedną z innowacji jaka została zastosowana na tej farmie fotowoltaicznej są moduły fotowoltaiczne z nanopowłoką, która ułatwia zmywanie brudu. Woda na powierzchni modułu nie tworzy osobnych kropli, ale jednolitym strumieniem spływa z powierzchni usuwając zanieczyszczenia.

Inwestycję dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.1, „Energia odnawialna i zarządzanie energią”. Całość kosztowała ok. 8,5 miliona złotych.

Instalacja fotowoltaiczna umożliwia zasilanie mieszkańców Szczecina w wodę z jeziora Miedwie.

Źródło: Redakcja GLOBEnergia, youtube.com/globenergia