Elektrownie na Pomorzu

Koncern poinformował, że został spełniony jedyny warunek zawieszający transakcję z hiszpańskimi funduszami inwestycyjnymi. Transakcja obejmuje zakup trzech farm wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Kobylnica (41,4 MW), Subkowy (8 MW) i Nowotna (40 MW) w województwie pomorskim. Elektrownie objęte są systemem wsparcia zielonych certyfikatów i znajdują się w obszarze działalności Energa Operator. Ich łączna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 280 GWh rocznie. Na podstawie obecnie zawartych umów farmy wiatrowe mają zagwarantowany odbiór wyprodukowanej energii w perspektywie od roku do dziesięciu lat.

W wyniku transakcji, która będzie zrealizowana w kwietniu 2021 r. grupa ORLEN będzie posiadała w Polsce 353 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej (10 farm). W efekcie uplasuje się na czwartym miejscu pod względem zainstalowanej mocy. Grupa ORLEN będzie posiadała aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,3 GW, w tym 642 MW w źródłach zeroemisyjnych.

Plany Orlenu

W strategii rozwoju do 2030 r. PKN Orlen zapowiedział, że w ciągu dekady zamierza osiągnąć 2,5 GW w OZE. W perspektywie najbliższej dekady Grupa ORLEN na inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii przeznaczy łącznie 47 mld zł. Koncern będzie inwestował przede wszystkim w morską i lądową energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę.

Energetyka wiatrowa w Polsce

Według informacji udzielonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operatora systemu elektroenergetycznego, moc zainstalowana w energetyce wiatrowej sięga już 6,7 GW (według stanu na 1 lutego br.). Energetyka wiatrowa jest jednym z filarów zeroemisyjnego systemu energetycznego, który będzie budowany w ramach Polityki Energetycznej Polski. Przewidywany jest wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc., nie mniej niż 32 proc. w elektroenergetyce. Tu główną rolę odegra energetyka wiatrowa i fotowoltaika.

Branża lądowej energetyki wiatrowej od dłuższego czasu czeka na projekt nowelizacji ustawy odległościowej, liberalizującą zasadę 10 H. Nowe zapisy mają pojawić się jeszcze w tym roku. Zmiana ma na celu przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.

Drugim znaczącym źródłem będzie morska energetyka wiatrowa (offshore wind). PEP 2040 przewiduje, że ten sektor w Polsce osiągnie ok. 5,9 GW w 2030 r. oraz 11 GW w 2040 r. Farmy morskie ma budować właśnie m.in. PKN Orlen.

Źródło: PKN Orlen/PEP 2040

Redakcja GLOBEnergia