Polska fotowoltaika łączy siły – podpisano porozumienie sektorowe (RELACJA)

16 grudnia odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia sektorowego branży fotowoltaicznej, które ma być podstawą rozwoju polskich firm sektora energetyki słonecznej oraz szansą na zwiększenie konkurencyjności. Dokument podpisali przedstawiciele rządu, polskich firm PV, jednostek finansowych oraz naukowo-badawczych. Na porozumieniu cieniem kładzie się nowelizacja ustawy o OZE, która likwiduje system opustów.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego” z 11 września 2020 roku. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora fotowoltaiki w Polsce. Współpraca w ramach fotowoltaicznego “Sector Deal'u” będzie realizowana poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. 

Wiceminister klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE powiedział, że porozumienie staje się symbolem dalszego rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce, “królowej polskiej energetyki”. 

- Naszym głównym celem i ideą, która nam przyświecała przy podjęciu tego dzieła, jest wzmocnienie i rozwój tak zwanego local content, czyli polskiego wkładu w całym łańcuchu wartości. Chcemy, aby w perspektywie tej dekady sektor stał się polską, inteligentną specjalizacją nie tylko na rynku polskim i europejskim, ale także w skali globalnej i mamy ku temu wielki potencjał - powiedział. 

Przypomniał, że dziś Główny Urząd Statystyczny podał informację do wiadomości publicznej, że Polska osiągnęła cel OZE na rok 2020, osiągając ostatecznie poziom 16,13 proc. udziału. Obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżą jest fotowoltaika z około 6,6 GW mocy zainstalowanej, natomiast prosumentów jest blisko 750 tys. 

- Czeka nas złota dekada rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Jestem o tym głęboko przekonany. Ponieważ w ostatnich miesiącach również odbyła się bardzo żywiołowa, bardzo emocjonalna dyskusja nad systemem rozliczeń prosumentów w Polsce, chcę państwa zapewnić, że uczynimy wszystko, aby nie nastąpiło żadne załamanie na rynku prosumentów - powiedział Zyska.

IRENA docenia postępy rozwoju OZE w Polsce

Podczas wydarzenia obecny był Francesco La Camera, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (IRENA), który podkreślił, że w ciągu ostatnich lat zmiany w polskim sektorze energetycznym są znaczące, a coraz większa rolę odgrywają OZE. W ostatnich latach koszt instalacji fotowoltaicznych spadł o 85 proc. W Europie, gdzie UE wyznaczyła ambitne cele zwiększenia udziału energii odnawialnej do 32 proc. do 2030 roku, udział ten może wzrosnąć do 40 proc. wraz z upływem czasu. 

- Transformacja jest w toku i obecnie jasne jest, że wybór, którego dokonujemy dziś i jutro, będzie miał daleko idące konsekwencje. Nie ma już miejsca na błędy lub bezczynność - powiedział. 

IRENA uważa elektryfikację i efektywność energetyczną za główne czynniki napędzające dekarbonizację, ze wsparciem po stronie OZE i zielonego wodoru.

- Często lubię przypominać, że aby jakakolwiek transformacja stała się rzeczywistością, musimy przyjąć podejście całościowe i holistyczne. To tworzy zmiany systemowe. Energia, która nie powinna i nie może być dłużej tworzona w próżni lub ograniczona do wyborów technologicznych. Należy ją pogodzić z celami ekonomicznymi i rozwoju społecznego oraz troską o środowisko. Potrzebne są kompleksowe ramy polityczne, które uwzględniają dobrobyt ludzi - wskazał. 

Dodał, że IRENA uważa rozliczenie produkcji netto (net-billing) za jedną z kluczowych innowacji w projektowaniu rynku jako bardziej elastycznego systemu energetycznego. Oferuje ono sposób na zmianę, ale także rekompensatę w oparciu o rzeczywistą wartość rynkową energii elektrycznej. W ten sposób motywuje prosumentów do interakcji, a także tworzy elastyczność systemu. 

- Jak już wspomniałem, musimy również wziąć pod uwagę obywateli, ponieważ społeczności mogą odegrać szczególnie ważną rolę w przyspieszeniu przejścia na OZE - powiedział. 

W trakcie wydarzenia został odczytany list od Premiera Mateusza Morawieckiego, który podkreślił, że choć tradycyjna energetyka jeszcze długo będzie ważnym elementem naszego otoczenia, to Polska jest świadoma, że realia się zmieniają. Dziś Polski nie stać nas na to, żeby ich nie rozwijać OZE. W osiągnięciu takich wskaźników w segmencie fotowoltaiki istotną rolę odegrał program Mój Prąd. 

- Nie mam wątpliwości, że uwolnił on potencjał energetyczny polskich gospodarstw domowych i pozostaje dużym sukcesem dotychczasowej polityki klimatycznej - wskazał w liście. 

Rolnictwo liczy na rozwój OZE, ale w sposób zrównoważony

Sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwaa Anna Gembicka wskazała, że porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki ma istotne znaczenie nie tylko dla rozwoju OZE, ale również dla rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Podkreśliła, że rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce powinien przebiegać w sposób zrównoważony w każdej jego płaszczyźnie, zarówno pod względem ilości powstających instalacji i wpływu na dostawy energii do odbiorców, jak również pod względem wykorzystywanych gruntów rolnych pod tego rodzaju inwestycje, gdzie grunty powinny być przeznaczane przede wszystkim do produkcji żywności. Gembicka liczy na wypracowanie takich rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby rolnictwa, a także służyły rozwojowi inwestycji w energię odnawialną.

Jednocześnie w trakcie wydarzenia w Rzeszowie firma ML System otworzyła fabrykę szyb z powłoką kwantową, które są w pełni transparentne w pełni i jednocześnie produkują energię elektryczną. Prezes ML System Dawid Cycoń powiedział w relacji live prosto z wydarzenia, że porozumienie sektorowe spowoduje, że polskie produkty będą topowe na europejskim rynku, ale nie tylko.

Podczas wydarzenie wyróżniono koordynatorów grup roboczych za trud włożony w trakcie prac nad porozumieniem. Wśród nich był Grzegorz Burek, wiceprezes stowarzyszenia SBF Polska PV oraz redaktor naczelny portalu GLOBEnergia.pl.

Na porozumieniu cieniem kładzie się nowelizacja ustawy likwidującej system opustów

Polscy producenci sektora fotowoltaiki wraz ze Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zaznaczyli we wczorajszym komunikacie, że podpisują się pod porozumieniem, wnosząc jednocześnie wniosek o doprecyzowanie definicji „local content” na dalszym etapie prac oraz włączenie w konsultacje branżowe nad przyszłymi zmianami legislacyjnymi w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Mimo wielu postulatów branży fotowoltaicznej oraz apeli o wprowadzenie okresu przejściowego przed likwidacją systemu opustów, taki element nie został uwzględniony w nowelizacji ustawy o OZE. W ostatnich dniach Prezydent Andrzej Duda podpisał się pod nowelą, która zmieni system opustów w net-billing od 1.04.2022 roku. Ostatecznie po 1 kwietnia 2022 roku nowi prosumenci będą wchodzić w system rozliczeń na mniej korzystnych warunkach.

Zobacz również