Rola energetyki słonecznej w miksie energetycznym Polski rośnie z roku na rok. W 2020 r. obejmowała 8,1 proc. mocy wytwórczych. Nad przyszłością fotowoltaiki w naszym kraju pochylił się analityk ds. rynków energii Aditya Sharma z GlobalData, który szacuje, że w 2030 r. instalacje OZE w Polsce osiągną 33,7 GW mocy zainstalowanej w OZE, z czego 14,5 GW w fotowoltaice. W strategii energetycznej Polski (PEP 2040) założono wzrost mocy do ok. 5-7 GW w 2030 r. oraz 10-16 GW w 2040 r. Warto przypomnieć, że już w lutym 2021 r. odnotowano poziom ponad 4,2 GW.

W latach 2000–2020 moc zainstalowana w konwencjonalnych źródłach zdominowała miks energetyczny Polski, osiągając 70,4-procentowy udział w 2020 r. Szacuje się, że w najbliższej dekadzie ten wskaźnik spadnie do 47,8 proc.

– Do 2030 r. udział OZE w miksie energetycznym może sięgnąć 48 proc., głównie dzięki elektrowniom fotowoltaicznym. Rozwój energetyki słonecznej jest napędzany aukcjami OZE, które w znacznej części obejmują instalacje fotowoltaiczne – wskazuje Sharma.

Polska fotowoltaika z instalacjami prosumencki na czele

Największe przyrosty spodziewane są w prosumenckiej energetyce słonecznej. Czynnikiem stymulującym wzrosty w tym segmencie są odpowiednie regulacje oraz system podatkowy. Przykładowo wprowadzono niższy podatek od towarów i usług (z 23 do 8 proc.) dla mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nie bez znaczenia pozostaje program Mój Prąd, który według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wspomógł inwestycję w co trzecią instalację fotowoltaiczną w gospodarstwach domowych. Co więcej, realizowane są coraz częściej inwestycje w nowe instalacje słoneczne bez państwowych dotacji. Dotyczy to także dużych farm słonecznych, gdyż ten segment jest coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów.

Rynek fotowoltaiczny w Polsce podsumowało Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV (SBF POLSKA PV) w najnowszym raporcie Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020. Wynika z niego, że w ubiegłym roku przyłączono ponad 321 tys. nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 151 MW. Na koniec 2020 r. w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji. Oznacza to, że co dwunasty polski budynek wyposażony jest w mikroinstalację.

Mając na uwadze poszczególnych operatorów sieci dystrybucyjnych najwięcej nowych mikroinstalacji przyłączyło PGE – ponad 112 tys. Drugie miejsce zajęła Grupa Tauron (98 tys.), na kolejnych Energa (60 tys.), Enea (43 tys.) oraz innogy (2500). Według szacunków SBF POLSKA PV pozostali operatorzy przyłączyli ponad 5 600 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Źródło: Global Data/SBF Polska PV