Operator Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że 1 marca moc zainstalowana w fotowoltaice w KSE wyniosła 4216,3 MW. Oznacza to wzrost w ciągu miesiąca o 3,1 proc., gdyż według stanu na 1 lutego 2021 r. moc zainstalowana wyniosła 4088,9 MW.

 

Rekordy generacji energii elektrycznej

Wraz z pojawieniem się sezonu wiosennego instalacje OZE w Polsce, w tym fotowoltaiczne, produkują rekordowe wolumeny energii elektrycznej. W piątek 9 kwietnia 2021 o godz. 12.45 padł rekord generacji w źródłach OZE  – moc chwilowa wyniosła wtedy 7860,3 MW, w tym w instalacjach fotowoltaicznych – 2779,3 MW. Poprzedni rekord generacji z OZE miał miejsce 21 marca 2021 r. o godz. 13.30. Moc chwilowa wynosiła wtedy 6572,1 MW.

Dominują instalacje prosumenckie

Energetyka słoneczna w Polsce jest zdominowana przez mikroinstalacje prosumenckie, których łączna moc przekroczyła 3 GW. Stanowią one ok. 70 proc. aktywów fotowoltaicznych. Według wyliczeń Agencji Rynku Energii (ARE), na koniec lutego br. mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce było 484 223 o łącznej mocy 3 049,7 MW. Ponadto energię produkowało także 77 prosumenckich instalacji wiatrowych, 59 instalacji wodnych, 34 instalacje hybrydowe, 18 instalacji biogazowych oraz 18 biomasowych.

W lutym w Polsce przybyło 14 654 prosumenckich instalacji OZE o łącznej mocy 185,98 MW. Najwięcej zainstalowano mikroinstalacji fotowoltaicznych – 14 643 o łącznej mocy 130,84 MW.

PEP 2040 oraz programy rządowe

Według przyjętej w lutym br. Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. energetyka prosumencka ma odegrać znaczącą rolę w walce z lokalnymi zanieczyszczeniami powietrza oraz w budowanie zeroemisyjnego sektora energetycznego. Strategia rządowa przewiduje wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do poziomu 5-7 GW do 2030 r. oraz 10-16 GW do 2040 r. Już dziś mówi się o potrzebie aktualizacji dokumentu, gdyż aktualna moc zainstalowana wynosi ponad 4 GW, więc wzrost do poziomu 5-7 GW do 2030 r. prawdopodobnie nie będzie stanowił wyzwania.

Boom na mikroinstalacje fotowoltaiczne napędzają programy rządowe, oferujące dofinansowanie do własnego źródła energii. Polacy decydują się na fotowoltaikę ze względu także na drożejącą energię elektryczną w naszym kraju. 17 marca br. NFOŚiGW ostatecznie potwierdził doniesienia naszej redakcji, że nabór w trzeciej edycji programu Mój Prąd rozpocznie się 1 lipca br.

 

Redakcja GLOBEnergia