1109 paneli na 9 dachach budynków Halemby o łącznej mocy 410 kWp, zasili potrzeby Polskiej Grupy Górniczej. Instalacja ma dostarczyć ok. 390 MWh energii elektrycznej rocznie. To pierwsza, pilotażowa część projektu, który w całości ma mieć aż 95 MW mocy z fotowoltaiki.

źródło: PGG

Zagospodarowanie energii w pilotażu

Energia z instalacji fotowoltaicznej zostanie w całości wykorzystana na potrzeby własne PGG, szczególnie do oświetlenia i zasilania budynków na powierzchni zakładu. Instalacja pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci i zwiększy tym samym niezależność energetyczną spółki. Inwestycja pozwoli na roczne oszczędności w wysokości 136,5 tys. zł rocznie.

Przed montażem inwestycji, konieczne było przeprowadzenie gruntownej kontroli na dachach. Tam gdzie wykryto osłabienia konstrukcji dachowej, uzupełniono je pokryciem z papy oraz wzmocniono powierzchnię.

źródło: PGG

Dalsze plany

Po realizacji projektu pilotażowego w Ruchu Halemba kopalni Ruda, na energię ze słońca oczekują inne kopalnie Polskiej Grupy Górniczej. Łącznie elektrownie fotowoltaiczne w całej spółce mogą osiągnąć nawet 95 MW. Po Halembie, w kolejce czekają hałdy kopalni Sośnica w Gliwicach wzdłuż autostrady A4. Tam planowana jest naziemna instalacja o mocy 8 MWp.

Podobne farmy są planowane na 8 wybranych hałdach i terenach pogórniczych w PGG. Ich potencjał mocy wynosi około 40 MWp. Kolejne instalacje dachowe, takie jak w Halembie, powstaną w Sośnicy, Rudzie Śląskiej i Rybniku i dadzą łącznie ok. 6-7 MWp mocy.

Koszty i finansowanie

Łączna moc elektrowni słonecznych Polskiej Grupy Górniczej może osiągnąć nawet 95 MW mocy. Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 300 mln zł. Choć pilotażową część w Halembie spółka sfinansowała z własnych środków, to dla całości projektu liczy nawet na 80 procent dofinansowania unijnego na zmniejszenie emisyjności przemysłu.

źródło: PGG

Efekt ekologiczny

Dla całego projektu o mocy 95 MW, PGG szacuje efekt ekologiczny na uniknięcie ok. 60 tys. t dwutlenku węgla rocznie. Oddana do użytku 11 października część pilotażowa w Halembie, pozwoli na uniknięcie 317 t dwutlenku węgla, 297 t dwutlenku siarki, 302 t tlenków azotu oraz 18 kg pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10.

Źródło: PGG

Redakcja GLOBEnergia