Polska i Litwa o wspólnych inwestycjach i polityce klimatycznej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polska-Litwa

Realizacja wspólnych projektów energetycznych oraz unijne wyzwania polityki klimatycznej to główne tematy rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z ministrem energetyki Republiki Litewskiej Jarosławem Niewierowiczem. Spotkanie odbyło się 28 października 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki

Wicepremier Piechociński i Minister Energetyki Republiki Litwy Jarosław Niewierowicz

Wicepremier Piechociński i minister Niewierowicz omówili m.in. stan prac w zakresie budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa (LitPol Link). Dyskutowali też o  możliwości synchronizacji systemów elektroenergetycznych Państw Bałtyckich (PB) z European Network Transmission System ENTSO-e, do którego należy również polski system przesyłowy.  – Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko umocnić już istniejące projekty, będzie też wsparciem dla nowych inwestycji w tym rejonie – podkreślił wicepremier Janusz Piechociński.

Minister Jarosław Niewierowicz z kolei zaznaczył, że polscy i litewscy przedsiębiorcy coraz chętniej nawiązują współpracę nie tylko w sektorze energetycznym. -  W Polsce działa obecnie 28 spółek z udziałem kapitału litewskiego, a zainteresowanie kolejnym projektami wzrasta – powiedział.  W jego opinii dużym wsparciem dla relacji handlowych są m.in. posiedzenia Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, które odbywają się naprzemiennie w Polsce i na Litwie
Źródło: Ministerstwo Gospodarki