W Polsce testowany jest pilotażowy układ power-to-X, zintegrowany z elektrociepłownią. Instalacja pozwoli na wytworzenie wodoru z pary wygenerowanej z elektrowni, elektrociepłowni lub energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Projekt HYDROGIN otrzymał dofinansowanie (umowa z 10 marca 2020 r.) ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych – 5,7 mln zł. Projekt realizowany jest przez konsorcjum Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya Grupy Energa oraz Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Podwykonawcą jest Instytut Energetyki.

Prof. Kupecki poinformował w rozmowie z Newseria.pl, że projekt jest realizowany już pół roku, została wyłoniona lokalizacja, w której znajdzie się instalacja kontenerowa HYDROGIN z elektrolizerem wysokotemperaturowym.

W pierwotnym założeniu prototypowa instalacja ma powstać w ciągu trzech lat. Pod koniec 2021 r. rozpocznie się długotrwała faza eksploatacji i badań ruchowych. Po badaniach, planowane jest wdrożenie testowanego rozwiązania w większej skali tj. klasy megawatowej lub większej. Na stronie Energi czytamy, że jeśli projekt spełni wszystkie założenia, które przyjęli naukowcy, instalacje tego typu pojawią się w kolejnych obiektach.

Innowacyjna instalacja może zwiększyć elastyczność elektrowni, elektrociepłowni oraz udział OZE w sektorze elektroenergetycznym. Zintegrowanie bloku energetycznego z elektrolizerem stałotlenkowym pozwoli obniżyć minimum techniczne, a co za tym idzie – znacząco zmniejszyć roczną liczbę zatrzymań bloku energetycznego i towarzyszące im emisje. Przy niskim obciążeniu bloku elektrolizer wykorzystuje parę oraz, opcjonalnie, energię elektryczną z obiegu parowego do produkcji oraz magazynowania wodoru. Uzyskany produkt w postaci wodoru jest następnie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w tej samej instalacji, na potrzeby pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na prąd w godzinach szczytu energetycznego.

– Instytut Energetyki uczestniczy w budowie pierwszego polskiego układu power-to-X bazującego na stałotlenkowym elektrolizerze wysokotemperaturowym. W jego ramach powstanie układ małej mocy zintegrowany z konwencjonalnym blokiem opalanym paliwem stałym. Przedsięwzięcie to ma pokazać możliwość produkcji wodoru w układach połączonych, gdy elektrolizery integrowane są z klasycznymi blokami energetycznymi – tłumaczył w rozmowie z Newseria Innowacje dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki.

Technologia rozwijana w projekcie HYDROGIN może stać się jednym z najważniejszych elementów polskiego systemu magazynowania energii, co przełoży się na efektywność wykorzystywania OZE. W myśl koncepcji sector coupling, wytwarzanie paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej z OZE pozwala na integrację systemu elektroenergetycznego z systemem gazowym, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo systemu energetycznego, kiedy układy power-to-X trafią do szerokiej dystrybucji.

Newseria Innowacje/Energa/Instytut Energetyki

Redakcja GLOBEnergia