Na poziomie politycznym Polska, w stosunku do reszty Europy sprawia raczej negatywne wrażenie. Widać to po nagłówkach – niezbyt pozytywnych. 

Z ekonomicznego punktu widzenia sytuacja jest nieco inna  – co najmniej w zakresie energetyki wiatrowej. Jak oceniają zachodnie media, Polska staje się jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków wiatrowych w Europie. Nowy system wsparcia wchodzący w życie w 2016 roku tworzy bardzo korzystne warunki dla energetyki wiatrowej i otworzy świat nowych możliwości dla inwestorów międzynarodowych.
 
Pod koniec 2015 roku moc zainstalowana w Polsce w energetyce wiatrowej na lądzie przekroczyła 5 GW. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), Polska powinna zwiększyć udział energii odnawialnej w produkcji energii z 7% w 2010 roku do prawie 38% w 2030 r. 
 
"Wśród innych źródeł energii niż energia z biomasy, energetyka wiatrowa ma największy potencjał w Polsce” informuje IRENA w ich ostatnim raporcie.
 
Tylko w ostatnim miesiącu wiele firm, potwierdza, że inwestuje właśnie w naszym kraju:
– Gamesa sprzedaje farmy wiatrowe 24 MW w Polsce
– vortex Energy kontynuuje rozbudowę swojego portfolio w Polsce
– FWT buduje farmę wiatrową w Polsce 
– Vestas zabezpiecza zamówienia na 83 MW w Polsce 
 
Warto zauważyć, że temat który ostatnio w mediach nie pojawia się zbyt często – morska energetyka wiatrowa – pojawia w raporcie REmap. Posługując się opracowanymi tam danymi warto zauważyć, że do końca 2030 roku możliwe szacuje się iż w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce będzie zainstalowane 16,4 GW. 
 
Źródło: sunwindenergy.com, REMAP 2030 RENEWABLE ENERGY PROSPECTS FOR POLAND