Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA opublikowała raport dotyczący przyszłości energetyki wiatrowej w kontekście rozwoju, inwestycji, technologii, integracji sieci oraz aspektów społeczno-gospodarczych. Wedle raportu, w perspektywie inwestycyjnej Polska w niedalekiej przyszłości może być jednym z topowych krajów europejskich w kwestii nowych inwestycji wiatrowych.

Europa przyszłości

Europa, zaraz po Chinach i USA stanie się trzecim największym rynkiem lądowej energetyki wiatrowej, w trzech nadchodzących dekadach. Raport wskazuje, że moc zainstalowana do 2050 roku, prawdopodobnie wzrośnie więcej niż dwukrotnie, w porównaniu z końcem 2018 roku, kiedy wynosiła 161 GW. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że do 2050 roku w Europie zostanie zainstalowane 406 GW lądowej energetyki wiatrowej, jako 3 % całego potencjału.

Szacunkowo, całkowity potencjał wykorzystania wiatru na lądzie w Europie, wynosi około 13 900 GW. Najlepsze lokalizacje pod wiatrowe instalacje wiatrowe znajdują się w północnej i środkowej Europie kontynentalnej, a także w Wielkiej Brytanii.

Inwestycje – Polska w krajach TOP

Z perspektywy inwestycyjnej Polska obok Danii, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Norwegii i Irlandii może stać się jednym z najlepszych rynków dla energetyki wiatrowej, z największym udziałem nowych instalacji.

Na poziomie regionalnym europejscy producenci wykazują bardzo dużą zdolność produkcyjną wszystkich kluczowych komponentów turbin wiatrowych dla obecnego i przyszłego popytu w Europie. Średnia roczna zdolność rozmieszczania wynosi około 7,7 GW, co wystarcza do pokrycia szacowanej przez Agencję mocy do 2050 r.

Globalny trend na rynku wiatrowym onshore wykazuje pozytywne aspekty dla europejskich producentów, w tym i polskich! Istnieje też dodatkowy potencjał rynkowy poza Europą.

Według danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki na koniec roku 2018 moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wyniosła blisko 5,9 GW, co odpowiada ponad 14% mocy wytwórczych skumulowanych w krajowym systemie elektroenergtycznym.

Raport IRENA wspomina Polskę w kontekście lądowej energetyki wiatrowej. Warto dodać jakie mamy perspektywy, także pod względem energetyki offshore! Zgodnie z polityką energetyczną Polski, morska energetyka wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego już w 2025/2026 r. Z kolei do 2040 roku, na morzu ma być zainstalowane aż 10 GW mocy wiatrowych.

Infrastruktura międzykrajowa i jej wyzwania

Według raportu, w kontekście infrastruktury sieci, Europa stoi przed wyzwaniami nieco innymi niż Chiny czy Stany Zjednoczone. Głównym celem europejskim musi być zwiększenie wzajemnych połączeń między krajami, aby pomieszczenie większych udziałów różnych źródeł energii odnawialnej było możliwe. W tym celu wzmocnienie i rozbudowa infrastruktury sieci będą miały zasadnicze znaczenie w nadchodzących dziesięcioleciach, nie tylko na poziomie krajowym, ale także na poziomie całego europejskiego regionu.

To tylko niektóre z wyzwań, które energetyka wiatrowa musi pokonać. Niemniej jednak, potencjał rozwoju jest spory i warto go wykorzystać!

Redakcja GLOBEnergia