Projekt pod nazwą „Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, po-eksploatacyjnych lub negatywnych otworów wiertniczych – pilotaż dla otworu Sękowa GT-1” zakłada integrację ciepła Ziemi i energii słonecznej. Po raz pierwszy w Polsce będzie ona realizowana poprzez głęboki otworowy wymiennik ciepła – OWC. Rozwiązanie to jest unikatowe zarówno w skali kraju Polski, jak i Europy.

Resort informuje, że otwór badawczy Sękowa GT-1 wykonano w 2020 roku na głębokości 3 km, z przeznaczeniem dla ciepłownictwa. Spodziewano się wody geotermalnej o temperaturze ok. 60⁰C i wydajności 40-70 m3/h. Nie stwierdzono w nim jednak wody o zakładanych parametrach.

Eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, władze gminy oraz środowisko naukowe, wypracowali optymalny, innowacyjny na skalę kraju wariant wykorzystania odwiertu w formie głębokiego otworowego wymiennika ciepła (OWC). Ekspertyzę w tym zakresie wykonały Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Za pomocą OWC pozyskiwane będzie ciepło z górotworu. Następnie, dzięki instalacji hybrydowego źródła energii, wykorzystane ono będzie w wybranych obiektach w Sękowej – na zapleczu boiska Orlik i projektowanej obecnie infrastrukturze wypoczynkowo-rekreacyjnej.

– Hybrydowe źródło energii to doskonały przykład kreatywności i ogromnej wiedzy polskich naukowców. Chciałbym również podziękować Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podjął się współfinansowania przedsięwzięcia, w które docelowo angażują się liczne polskie podmioty – powiedział minister Michał Kurtyka.

Zasady działania hybrydowego źródła ciepła

Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio, zaprezentował schemat działania hybrydowego źródła energii oraz zasady pracy OWC. Poinformował, że w celu wykorzystania potencjału otworu do zasilania wybrano zaplecze boiska Orlik i projektowany basen. Ich zapotrzebowanie na moc wyniesie 420 kW, a na ciepło ok. 3 768 GJ/rok. Dzięki pompie ciepła temperatura wody dostarczana do obiektów będzie wynosić 50–60⁰C. Dodatkowo moduły fotowoltaiczne o powierzchni 150 m2 wytworzą część mocy elektrycznej do układu OWC – niezbędnej do zasilania pompy ciepła oraz pompy obiegowej. Nadmiar prądu z paneli fotowoltaicznych będzie oddawany do sieci, a niedobór będzie z niej pobierany, kiedy zaistnieje taka potrzeba

Artur Michalski, wiceprezes Funduszu poinformował, że projekt hybrydowego zasilania OZE jest dla NFOŚiGW ciekawy z kilku względów. Z naukowego punktu widzenia plasuje Polskę w światowej czołówce. W różnych częściach globu testowano kilkanaście takich rozwiązań, a działa dotychczas dosłownie kilka głębokich OWC. Z użytkowego punktu widzenia projekt pozwoli zweryfikować w praktyce potencjał rozliczania zużycia i produkcji energii elektrycznej w takim wariancie w modelu prosumenckim.

Przedstawiciel NFOŚiGW dodał, że jest to szczególnie dla Polski, ponieważ stoi w obliczu intensywnego poszukiwania rozwiązań, które pozwolą stabilizować sieci przesyłowe w sytuacji coraz większej niesterowalnej mocy wprowadzanej do systemu przez źródła OZE

Weź udział w Konresie Geotermalnym!

Interesujesz się geotermią? Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii, które odbędzie się już 28-30 września 2021 w formie online!

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Redakcja GLOBEnergia