99GWh – tyle energii wygenerowały wczoraj turbiny wiatrowe zlokalizowane na terenie naszego kraju! To już trzeci raz w tym roku, kiedy informujemy o wysokiej produkcji energii w wiatru.

Blisko 100 GWh z wiatru!

WindEurope to platforma monitorująca wielkość produkcji energii elektrycznej z wiatru w krajach europejskich. Zestawienie przedstawiające dane z ostatniej doby potwierdzają dobre warunki dla rozwoju tej branży w Polsce. Wczoraj pod względem wyprodukowanej energii w ciągu dnia ustąpiła jedynie Niemcom.

Wygenerowanie blisko 100 GWh energii pozwoliło na pokrycie 21% całkowitego krajowego zapotrzebowania.

Dobre rozpoczęcie 2019 roku

Pierwszy raz o tak imponujących wynikach pisaliśmy w pierwszych dniach bieżącego roku. Pod względem ilości wyprodukowanej energii w ciągu dnia, Polska ustąpiła 2 stycznia jedynie Niemcom i Hiszpanii. Padła wtedy imponująca wielkość – 111 GWh! Tego dnia energetyka wiatrowa pozwoliła na pokrycie 23% krajowego zapotrzebowania na energię!

Podobnie było w pierwszym dniu Nowego Roku. Polska również znalazła się na trzeciej lokacie, z wynikiem 110 GWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Energia z wiatru pokryła 31% zapotrzebowania Polski na energię. Wyżej w rankingu znalazły się tylko Niemcy i Wielka Brytania.

Energetyka wiatrowa sposobem na obniżenie cen energii!

Analiza danych ze stycznia i lutego br. pochodzących z PSE i TGE przeprowadzona przez Enteneo Energy Trading jasno wskazuje, że energetyka wiatrowa ma szansę obniżyć ceny energii. Na podstawie dokładnych badań stwierdzono jednoznacznie, że kiedy energia generowana z wiatru wchodzi do systemu elektroenergetycznego, zauważalny jest spadek cen energii. Trend ten można zaobserwować przez większość cyklu dwumiesięcznego styczeń-luty br.

Jak to się dzieje?

Dzieje się tak ze względu na dwa bardzo istotne fakty. Przede wszystkim wiatr, podobnie jak inne źródła zmienne takie jak fotowoltaika, nie potrzebują paliw, w związku z tym nie są ponoszone żadne koszty z tym związane. Z tego powodu, z systemu wypychane są źródła droższe oraz rezygnuje się z importu energii.

Rekordowe liczby w 2019 roku!

W bieżącym roku obniżenie cen energii wyniosło 22,3 zł/MWh po wprowadzeniu każdego 1000 MW generacji wiatrowej do KSE.

W tym roku generacja wiatrowa ma znacznie większy wpływ na ceny energii niż w poprzednich latach. W 2018 roku spadek cen sięgał poziomu 21,6 zł po wprowadzeniu do systemu 1000 MW z wiatru. W latach poprzednich ten koszt był zasadniczo niższy – 13 zł w 2017 r. i około 14,5 zł w roku 2016 r.

Podsumowując te wyniki badań, śmiało stwierdzić można, że energetyka wiatrowa jest elementem, który dzisiaj trwale obniża ceny energii elektrycznej w Polsce, skomentował Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Źródło danych: WindEurope, GLOBEnergia, PSEW

Redakcja GLOBEnergia