Według raportu WindEurope, Polska znalazła się na 5. miejscu w Europie i na 3. miejscu w Unii Europejskiej, pod względem finansowania nowych mocy w lądowej energetyce wiatrowej. Nasz kraj wyprzedziły takie kraje jak: Hiszpania, Holandia, Turcja i Ukraina.

Według WindEurope, wyraźnie widać, że potencjał hiszpańskiego sektora energii wiatrowej jest bardzo owocny, gdyż prawie jedna czwarta mocy finansowanej w Europie w 2019 roku pochodzi właśnie z Hiszpanii. Polska została doceniona w raporcie za imponującą kwotę finansowania nowych mocy, inwestując 0,8 mld EUR na 630 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej na lądzie. WindEurope zakłada, że Hiszpania i Polska będą prawdopodobnie silnymi rynkami w przyszłych latach w zakresie energetyki wiatrowej.

Jak wyglądają inwestycje w energetykę wiatrową?

Na przedstawionym wykresie można zaobserwować ile poszczególne kraje europejskie przeznaczyły na energetykę wiatrową: onshore i offshore w 2019 roku. Polska znalazła się na 9. miejscu jeśli chodzi o inwestycje, nie posiadając żadnych sfinansowanych inwestycji w morską energetykę wiatrową. Pod względem finansowania nowych mocy na lądzie w 2019 roku, Polska znalazła się na 3. miejscu w Unii Europejskiej i 5. miejscu w Europie. Nasz kraj wyprzedzają Hiszpania, Holandia, Szwecja i Ukraina.

Pod względem inwestycji w wiatr na morzu górują Francja i Wielka Brytania.

Źródło: WindEurope

Co o sukcesie Polski sądzi branża wiatrowa?

Sukces Polski skomentował Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Dzięki realizowanym dziś po aukcjach z 2018 i 2019 r. inwestycjom Polska pozostanie na europejskim podium pod względem finansowania energetyki wiatrowej na lądzie przez kolejne dwa lub trzy lata. Jednak utrzymanie się w czołówce w długim okresie wymaga zmian regulacyjnych, w tym zniesienia zasady 10H, która blokuje rozwój nowych projektów na lądzie. Uwolnienie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie umożliwiłoby dojście do 22-24 GW mocy na lądzie. To oznacza przyrost o 12-14 GW, które wygeneruje inwestycje rzędu ok. 70-80 mld zł i umożliwi stworzenie wokół sektora 42 tys. miejsc pracy, z czego ok. 11 tys. w firmach bezpośrednio współpracujących z branżą. To będzie silny bodziec rozwoju w czasie zbliżającej się recesji gospodarczej – komentuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Kolejny apel o zniesienie zasady 10H

Po raz kolejny trzy organizacje branżowe wysłały do decydentów wspólny apel w sprawie zniesienia barier administracyjnych dla rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, w tym usunięcia tzw. zasady 10H, która według nich całkowicie uniemożliwia realizację nowych projektów farm wiatrowych na lądzie. Apel został podpisany przez Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

Według branży, zniesienie barier administracyjnych umożliwi rozwój energetyki wiatrowej na lądzie do poziomu 22-24 GW w 2040 r. oraz powstanie nawet 42 tys. miejsc pracy.

Źródła: WindEurope, PSEW

Redakcja GLOBEnergia