Polska największym rynkiem dla zielonej energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

35146957

Redakcja  Emerging Markets Direct IntelliNews opublikowała raport prezentujący analizę sektora energii odnawialnej w Polsce i pięciu innych krajach wschodniej i centralnej Europy: Czech, Rumunii, Węgier, Bułgarii i Słowacji, w roku 2013.

Według niniejszego raportu Polska jest największą gospodarką w regionie dlatego też jest największym  rynkiem dla rozwoju zielonych technologii. Specyficzny dla sektora energetycznego jest system zielonych certyfikatów i względnie dobra odporność gospodarki na recesję. To wszystko pomogło uniknąć branży  energii odnawialnej najczęstszych powikłań wyraźnie zaznaczających się  w szczególności w Rumunii , Bułgarii i Czechach . Tak więc do tej pory starania naszego kraju w realizacji swoich celów w zakresie zielonej energetyki  ocenione są jako zadowalające. Inwestycje w Czechach i Bułgarii odnotowały natomiast znaczne straty po euforii związanej z dynamicznym i obiecującym rozwojem branży energetyki słonecznej.
W  Republice Czeskiej pojawiły się problemy związane z nadmiernym wsparciem energetyki odnawialnej.  Słowacja jest przykładem ostrej ekspansji małych i średnich instalacji słonecznych, które są ograniczane nieciekawym systemem wsparcia, ponieważ rząd nie chce dopuścić do sytuacji która ma miejsce w Czechach.  Węgry to zdecydowanie najwolniejszy kraj, w dziedzinie  zwiększania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Za co głównie chwalono Polskę?
Przede wszystkim za to, że grupa energetyczna TAURON  uruchomiła cztery farmy wiatrowe w północno-zachodniej części kraju, oraz za otwarcie w 2012r. przez GDF Suez największego  bloku energetycznego zasilanego tylko biomasą. Mimo iż działa już dwa lata, nadal pozostał największym tego typu blokiem energetycznym na świecie.  Pozytywnie również popatrzono na chęć kupienia  udziałów w farmach wiatrowych przez spółki energetyczne PGE i Energa.
Poland Renewable Energy - Electricity Report - 2013
www.intellinews.com
Anna Będkowska