Pomagając regionom węglowym, pomagamy także Polsce?

Poseł do PE zauważył, że energia elektryczna na rynku hurtowym produkowana w Polsce  jest najdroższa w Europie.

Regiony węglowe muszą być włączone w terytorialny plan transformacji energetycznej, współfinansowanie projektów dotyczących Śląska powinno być na wysokim poziomie, nie wolno też zapominać o drodze transformacji energetycznej, w którą wpisany jest gaz. Buzek podkreślił, że w niektórych częściach takich regionów gaz będzie niezbędny do efektywnego przejścia na energetyką niskoemisyjną.

Transformacja energetyczna w warunkach spokoju społecznego

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE podkreślił, że w zrewidowanym we wrześniu br. projekcie PEP 2040 zostały nakreślone ambitne cele transformacji energetycznej.

W toku jej realizacji trzeba mieć na uwadze ochronę grup społecznych, branż powiązanych z górnictwem, co ma duże znaczenie dla dynamiki wzrostu gospodarczego i spokoju społecznego.

W podobnym tonie wypowiedział się Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz pełnomocnik ds. morskiej energetyki wiatrowej.

Przedstawiciel MAP podkreślił, że transformacja energetyczna to proces, który jest szczególnie bolesny dla Polski.  Punkt wyjścia naszego kraju jest szczególny trudny, stopień uzależnienia od paliw kopalnych jest nieporównywalny w żadnym innym kraju UE.

– Często podkreślam, że wymóg unijny czy presja nie musi oznaczać dla nas samych strat i problemów. Powinniśmy starać się przekuć problem w sposób, który przyniesie określone korzyści. Mam nadzieję, że PEP 2040 zostanie pilnie przyjęty przez Radę Ministrów i zostanie dokumentem oficjalnym. Strategia jest niezwykle ważna, gdyż  będą jej podporządkowane szczegółowe działania ministrów czy firm energetycznych – tłumaczył Gryglas.

Na łamach GLOBEnergia informowaliśmy, że projekt PEP 2040 został oparty o trzy główne filary zmian: sprawiedliwą transformację, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobrą jakość powietrza.

W porównaniu do poprzedniej wersji uwzględnia szereg zmian technologicznych. Nie bez znaczenia okazała się globalna pandemia i wynikające z niej zmiany –  fundusze zostały inaczej rozplanowane. Między innymi dzięki temu, aż 60 mld zł będzie mogło zostać przeznaczone na transformację regionów górniczych.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Redakcja GLOBEnergia