Moc zainstalowana w krajowym systemie energetycznym powiększa się z roku na rok. Na koniec lipca 2021 roku wynosiła 53 067,7 MW, co oznacza wzrost o 8,7 proc. w porównaniu do roku ubiegłego (na koniec lipca 2021 roku ta moc wyniosła 48 800,5 MW). W ciągu roku przybyło sporo mocy w segmencie odnawialnych źródeł energii. Łącznie zainstalowano aż 14 522,4 MW! Dla porównania, w segmencie energetyki konwencjonalnej zainstalowano 37 132,3 MW.

Najbardziej znaczącym źródłem OZE w Polsce jest energetyka wiatrowa z 6 758,3 MW mocy zainstalowanej. Na drugim miejscu uplasowała się fotowoltaika, której moc wynosi 5 626,4 MW. W elektrowniach wodnych Polska ma do dyspozycji 975,7 MW, elektrowniach na biomasę – 907,5 MW, a elektrowniach biogazowych – 254,4 MW.

Produkcja energii elektrycznej w lipcu

W lipcu w systemie energetycznym w Polsce wyprodukowano łącznie 14 679,7 GWh energii. Elektrownie konwencjonalne cieplne były odpowiedzialne za 12 612,3 GWh wyprodukowanej energii, natomiast OZE za 2 027,7 GWh. Ze źródeł odnawialnych najwięcej wyprodukowały wiatraki (744,4 GWh) oraz fotowoltaika (554,2 GWh).
Ponad 630 tys. prosumentów OZE w Polsce

Imponująca jest rosnąca liczba prosumentów OZE w Polsce. Historyczny poziom pół miliona został przekroczony w marcu 2021 roku, natomiast w lipcu liczba prosumentów przekroczyła 630 tys. Według stanu na koniec lipca ubiegłego roku w naszym kraju było już 631 443 prosumentów, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4 200,4 MW. W lipcu prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 378 378,4 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-lipiec 2021 roku wolumen ten wyniósł 1 600 626,3 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba osiągnęła poziom 631 214. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 4197,9 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 378 135,5 MWh energii, natomiast od początku 2021 roku łącznie 1 598 861 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają inni prosumenci. Na koniec lipca 2021 w Polsce działało 73 prosumentów posiadających elektrownie wiatrowe, których łączna moc zainstalowana wyniosła 0,3 MW. W lipcu wyprodukowali 11,5 MWh energii, w okresie od stycznia do lipca – 42 MWh.

Na kolejnym miejscu uplasowali się prosumenci energii, którzy produkowali energię w instalacjach wodnych. Było ich łącznie 67, a łączna moc zainstalowana wyniosła 1,1 MW. W lipcu wygenerowali 145,3 MWh energii, w okresie styczeń-lipiec 1290,4 MWh.

W Polsce funkcjonują także prosumenci produkujący energię w instalacjach hybrydowych (38), biomasowych (23) oraz biogazowych (29). Moc zainstalowana wyniosła odpowiednio 0,5 MW, 0,1 MW oraz 0,5 MW.

W samym lipcu przybyło łącznie 30 992 prosumentów OZE, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła  402,05 MW. W przypadku prosumentów PV przybyło ich 30 990, co odpowiada  315,68 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Na wzrost popularności mikroinstalacji, w szczególności fotowoltaicznych, wpływają programy rządowe jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, które zapewniają dofinansowanie do inwestycji w niezależne źródła energii dla gospodarstw domowych oraz wymianę starych kotłów na nowoczesne technologie grzewcze.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom