W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 11 lipca bieżącego roku odbyło się podsumowanie wstępnego, nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. Rozpoczął się kolejny, bardzo istotny etap przygotowujący Polskę i KE do negocjacji przyszłej perspektywy w obszarze programowania i szczegółowego zaplanowania obszarów i mechanizmów wsparcia pod nową unijną perspektywę finansową na lata 2021-2027. W spotkaniu aktywnie uczestniczył p. o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka oraz przedstawiciele kadry zarządzającej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polska liderem w UE

Podczas spotkania, przedstawiciele Komisji Europejskiej pogratulowali Polsce przygotowania i wysokiego tempa w zakresie programowania pod wdrażanie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Pod względem uwzględnienia rekomendacji formułowanych przez KE dla poszczególnych krajów oraz tempa pracy, Polska jest liderem w Unii Europejskiej. Jednym z głównych priorytetów pozostanie wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.

Wsparcie finansowe

W kontekście działalności NFOŚiGW istotne są zapewnienia Ericha Unterwurzachera z Komisji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, że w nowej perspektywie finansowej Polska pozostanie największym beneficjentem środków Unii Europejskiej. Środki będą przeznaczane w dalszej mierze, na wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, jako jednego z głównych priorytetów. W toku spotkania zaznaczono, że konieczne jest kompleksowe wsparcie projektów z obszaru gospodarki w obiegu zamkniętym. Dostępne fundusze strukturalne powinny częściowo być wykorzystane na finansowanie programu „Czyste Powietrze”, zwłaszcza w odniesieniu do jednorodzinnych domów mieszkalnych. Podkreślono także konieczność zwiększenia wykorzystania instrumentów finansowych. Komisja Europejska dostrzega potrzebę wsparcia finansowego programu „Czyste Powietrze”. Program ma kluczowe znaczenie w zapewnianiu poprawy jakości powietrza oraz likwidacji niskiej emisji w Polsce.

Cel Polityki 2

Podczas omawiania „Celu Polityki 2”, dotyczącego energetyki i klimatu, Przemysław Kalinka z Komisji Europejskiej wskazał, że jednym z priorytetów wykorzystania funduszy UE perspektywie finansowej na kolejne lata powinno być wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Równorzędnie wspierane będzie ciepłownictwo oraz kompleksowe działania ograniczające niską emisję. Podejmowane kroki będą zawierały wymianę nieefektywnych źródeł energii oraz termomodernizację w mieszkalnictwie jednorodzinnym.

Dialog Polski z Komisją Europejską można uznać za udany! KE dostrzega potrzebę wsparcia finansowego programu „Czyste Powietrze” oraz gospodarki niskoemisyjnej. Istotne są też zapewnienia KE, że Polska pozostanie największym beneficjentem środków Unii Europejskiej. Wszystko idzie w dobrym kierunku!

Źródło: http://nfosigw.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia