Polska przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków


Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Polska jako jedyna nie dostarczyła Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków do Komisji Europejskiej. Dla Polski oznacza to odcięcie od środków finansowych UE na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej. Rada Ministrów przyjęła w lutym ostateczną wersję Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, a sam dokument ma być przedstawiony KE - zgodnie z zapowiedziami - jeszcze w lutym 2022 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB) - czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dzięki jej wdrożeniu poprawi się efektywność energetyczna budynków w Polsce, a także jakość powietrza, spadnie emisja CO2 i poprawi się komfort mieszkańców. Powstaną również nowe miejsca pracy przy realizacji projektów. termomodernizacji budynków. Jak czytamy w komunikacie, strategia zostanie przedłożona Komisji Europejskiej w lutym br. Dokument jest efektem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, które cieszyły się dużą popularnością. 

Co zawiera dokument?

Dokument określa działania pozwalające osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i niskoemisyjność budynków w Polsce w perspektywie do 2050 roku. Renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski. Podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich UE, polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jednocześnie krajowa polityka publiczna musi odpowiedzieć na pilną potrzebę wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła, w celu poprawy jakości powietrza, zapewniając przy tym poprawę wartości użytkowej budynków.

Większość budynków w Polsce wymaga termomodernizacji

Na potrzeby opracowania strategii dokonano przeglądu wszystkich budynków w Polsce zarówno publicznych i prywatnych, z którego wynika, że w Polsce znajduje się 14,2 mln budynków, z czego niemal 40 proc. to budynki mieszkalne jednorodzinne. Znaczna część budynków cechuje się niską efektywnością energetyczną i w kolejnych latach będzie wymagała termomodernizacji. Dane wskazują na duże zróżnicowanie efektywności energetycznej budynków zarówno pod względem ich przeznaczenia, jak i roku oddania do użytkowania. Budynki oddawane do użytku w XXI wieku charakteryzują się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną, jednak starsze charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na energię i wymagają termomodernizacji. Dotyczy to w szczególności budynków jednorodzinnych, dla których podstawowym źródłem ciepła pozostają kotły na paliwa stałe - informuje resort.

Plan termomodernizacji budynków w Polsce

W latach 2020-2030 zaplanowano termomodernizację 236 tys. budynków rocznie, w kolejnych latach 2030-2040 – 271 tys. budynków,  w latach 2040-2050 – 244 tys. budynków, a w 2021-2050 – zostało zaplanowanych 7,5 mln projektów termomodernizacji.

Zgodnie ze strategią do 2050 roku szacowane jest przeprowadzenie około 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych, z czego 4,7 mln głębokich termomodernizacji, w tym w ramach rozłożonej w czasie termomodernizacji etapowej.

Strategia zakłada średnie roczne tempo termomodernizacji na poziomie ok. 3,8 proc. przy założeniu, że do 2050 roku 65 proc. budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/m2·rok.

Zmiany w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie

Rekomendowany w strategii plan działania łączy szybki wzrost skali płytkiej termomodernizacji ze stopniowym upowszechnianiem głębokiej, bardziej kompleksowej  termomodernizacji w perspektywie do 2030 roku.

Płytka termomodernizacja polega przede wszystkim na wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła, jakim jest np. kocioł na węgiel tzw. kopciuch, na ekologiczne urządzenie. Takie działanie jest podejmowane obecnie przede wszystkim w ramach programu Czyste Powietrze. Programy takie jak Stop Smog, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz fundusze europejskie – to kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie.

Głęboka termomodernizacja wiąże się z koniecznością dodatkowych działań, takich jak ocieplenie budynku, wymiana okien czy zamontowanie ekologicznego źródła ciepła. Ocena efektywności ekonomicznej płytkiej i głębokiej termomodernizacji potwierdza, że w obecnych warunkach rynkowych termomodernizacja jest opłacalna w znacznej części budynków.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zobacz również